Zorginformatie is de rode draad in het zorgproces. Artsen, verpleegkundigen, de patiënten zelf en andere zorgverleners leggen voortdurend allerlei gegevens vast. Daarvoor is het belangrijk dat alle data eenmalig en op een eenduidige manier wordt vastgelegd. Daar streeft het landelijke Citrienfondsprogramma Registratie aan de bron naar.

Registratie aan de bron is onderdeel van het Citrienfonds. Dit fonds is een initiatief van de NFU en wordt mogelijk gemaakt door ZonMw. Het Citrienfonds streeft naar duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg.

Zorginformatie altijd en overal beschikbaar

Registratie aan de bron is een initiatief van de NFU en Nictiz. Ook hebben de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, V&VN en de Federatie van Medisch Specialisten zich aangesloten. Het programma heeft heldere doelstellingen voor 2020. Deze doelstellingen zijn omarmd door het Informatieberaad, het zorgbrede, bestuurlijk overleg met zorgveldpartijen onder voorzitterschap van VWS.

Deze video legt uit wat Registratie aan de bron doet.

Registratie aan de bron betekent voor…

  • patiënten: dat ze altijd en overal kunnen beschikken over hun eigen zorginformatie, in begrijpelijke taal. Daarmee kunnen ze zo veel mogelijk zelf de regie houden over hun behandeling en zorg.

  • zorgprofessionals: dat ze gegevens die eenmaal eenduidig zijn vastgelegd, daarna beschikbaar zijn voor alle zorgverleners die deze informatie verderop in het zorgproces nodig hebben. Eenmalig en eenduidig vastleggen betekent dus direct minder registratielast

  • onderzoekers: dat het wetenschappelijk onderzoek kan versnellen.

Voor meer informatie en praktijkvoorbeelden, verwijzen we je naar de eigen website van het programma.