De eisen die de maatschappij stelt aan verpleegkundigen en medisch ondersteuners veranderen aan de lopende band. Diverse vervolgopleidingen en tools helpen hen om zich soepel aan te passen.

Samen met de NFU zorgen de umc’s ervoor dat de verpleegkundige vervolgopleidingen (VVO) en medisch-ondersteunende opleidingen (MOO) continu worden aangescherpt en afgestemd op de eisen die de veranderende maatschappij aan de zorgprofessionals stelt.

Dat doen zij onder meer op de volgende manieren:

Opleidingen

Samen dragen de umc’s bij aan een landelijk dekkend stelsel van verpleegkundige vervolgopleidingen en medisch ondersteunende opleidingen. Op onderstaande landkaart zijn de websites met de VVO en MOO van de zeven umc's te vinden. Daar kun je ook inzien welke EPA-opleidingen er aangeboden worden en welke EPA’s los te volgen zijn.

EPA staat voor Entrustable Professional Activity, wat wil zeggen: ‘toe te vertrouwen beroepsactiviteit’. Deze beroepsactiviteiten beschrijven het dagelijks werk van zorgprofessionals. Door EPA's als basis te gebruiken, kunnen flexibele leerroutes worden gevolgd, specifiek aangepast op de kwalificaties die de zorgprofessional voor diens werkzaamheden nodig heeft. Kijk voor meer informatie over EPA’s ook op de EPA Bibliotheek op de website van het CZO Flex Level programma.