De eisen die de maatschappij stelt aan verpleegkundigen en medisch ondersteuners veranderen aan de lopende band. Diverse vervolgopleidingen en tools helpen hen om zich soepel aan te passen.

Samen met de NFU zorgen de umc’s ervoor dat de verpleegkundige vervolgopleidingen (VVO) en medisch-ondersteunende opleidingen (MOO) continu worden aangescherpt en afgestemd op de eisen die de veranderende maatschappij aan de zorgprofessionals stelt.

  Dat doen zij onder meer op de volgende manieren:

  • Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO): een fonds waaruit ziekenhuisopleidingen voor verpleegkundigen en medisch-ondersteunende beroepen worden bekostigd.
  • CZO Flex Level: een flexibel en vernieuwend opleidingsstelsel van (vervolg)opleidingen.
  • Verpleegkundige Innovatie & Positionering (VIP): dit programma streeft ernaar dat de zorg blijft voldoen aan de alsmaar veranderende vraag, met verpleegkundigen die plezier hebben in hun werk.
  • RN2Blend: een programma dat de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen onderzoekt.
  • College Opleidingen Zorg (COZ): dit college adviseert de NFU over opleiden, leren en ontwikkelen van verpleegkundigen en medisch-ondersteunende beroepen.