Umc’s werken samen in regionale, nationale en internationale verbanden. Dit doen ze met andere zorginstellingen en umc’s, publieke en private kennisinstellingen en overheden. Door hun positie in het internationale veld van onderzoek en onderwijs en hun rol als academische motor in de regio, kunnen de umc’s internationale inzichten en best practices vertalen naar lokale en regionale toepassingen binnen de Nederlandse context.

Dit zien we ook terug in hun publicaties. In ongeveer 90% van alle umc-publicaties wordt er samengewerkt. In een derde van de publicaties met nationale en regionale partners en in tweederde van de gevallen met internationale partners. In meer dan driekwart van deze publicaties staat een onderzoeker van de umc’s als eerste en/of laatste auteur vermeld, wat de bepalende rol van de Nederlandse umc’s in deze publicaties aangeeft.

Tabel 7 CWTS

Deze samenwerkingsverbanden bevestigen de belangrijke rol die de umc’s in het Nederlandse zorg- en onderzoekslandschap hebben. Door zowel hun positie in het internationale veld van onderzoek en onderwijs en hun rol als academische motor in de regio, kunnen de umc's internationale inzichten en best practices vertalen naar lokale en regionale toepassingen binnen de Nederlandse context.