Umc's werken als coördinator in de regio samen met andere
ziekenhuizen, huisartsen, ggz-partners, verpleeghuizen en revalidatiecentra om behandelingen en behandelplannen van patiënten af te stemmen. Dat vergroot de kwaliteit van zorg, draagt bij aan juiste zorg op de juiste plek en vergroot de beschikbaarheid van zorg in de regio. Met onder andere innovatie e-health projecten dragen umc’s bij aan vermindering van het aantal poliklinische afspraken, verbetering van zorg, verlaging van de beddendruk en meer eigen regie van de patiënt.

Zorg in de regio UMC Utrecht

De thuismonitoring van de bloeddruk en zwangerschapsklachten van zwangere vrouwen met een hoog risico op deze klachten vervangt vier tot vijf poliklinische afspraken per patiënt. Het UMC Utrecht ontwikkelde en implementeerde deze e-Health toepassing. Het bewezen succesvolle Safe@home krijgt een landelijke opschaling. Bekijk video

Erasmus MC en Admiraal de Ruyter ziekenhuis (ADRZ) houden de planbare, chronische en acute zorg in Zeeland beschikbaar en toegankelijk. Specialisten van ADRZ en Erasmus MC voeren multi-disciplinair overleg, medisch specialisten tussen vakgroepen worden uitgewisseld en samenwerkingsverbanden zijn opgezet, zoals een shared care constructie voor immunologische behandeling van longkankerpatiënten. Lees meer

Het Huid Medisch Centrum is dé praktijk voor patiënten met huidaandoeningen in de regio Groot-Amsterdam. Dermatologen, allergologen en flebologen van Amsterdam UMC brengen gezamenlijk bijzondere expertise in. Dermatologen in opleiding doen in het centrum ervaring op in de tweedelijns huidzorg. Het centrum doet mee in alle dermatologie-onderzoekslijnen van Amsterdam UMC. Lees meer

Het LUMC en Alrijne Ziekenhuis zijn in januari 2019 begonnen met het eerder terugverwijzen naar de huisarts van stabiele patiënten met atriumfibrilleren: project Connect-AF.Voor stabiele patiënten met atriumfibrilleren is het in de meeste gevallen niet nodig dat zij onder controle blijven bij de cardioloog; de Doordat de huisarts de controle van deze patientengroep op zich neemt bieden we de juiste zorg op de juiste plek Dat scheelt het zowel de patiënt als het ziekenhuis tijd en geld.

Onder de noemer ‘Blauwe Zorg’ werken diverse partners in gezondheid samen in een anderhalvelijnsnetwerken onder de noemer Alliantie Santé. Dit leidde onder meer tot de oprichting van twee Stadspoli’s, waar de specialist dichtbij de huisarts spreekuur houdt en inmiddels bewezen resultaat oplevert en bijdraagt aan de juiste zorg op de juiste plek. In 2022 krijgt Blauwe Zorg een nieuwe impuls, doordat de regio door VWS en NZa is aangewezen als regio-experiment. Klik hier voor meer informatie.

In twee IC-netwerken in de regio is het Radboudumc deelnemer én de verbindende schakel. Tijdens de eerste COVID-19-golf had het Radboudumc dagelijks contact met alle deelnemende ziekenhuizen om zorginhoudelijk te adviseren en voor afstemming van capaciteit en logistiek. Lees meer

Hartnet Noord-Nederland implementeerde in vijf interventiezorgpaden 'de juiste zorg op de juiste plek' voor jaarlijks 2.500 tot 3.000 patiënten in de regio. Alleen complexe zorg of interventies worden nog gedaan in het UMCG. Na een complexe interventie worden patiënten weer terug verwezen naar de eigen cardioloog in het regioziekenhuis. Lees meer