Juiste zorg, op de juiste plek, rond de patiënt, door de juiste behandelaar met het juiste medium. Vaak zijn de umc’s aanjager, stellen zij faciliteiten en mogelijkheden beschikbaar en realiseren zij zorg over de muren van instellingen heen. De nadruk ligt op preventie en gezondheidsbevordering. Niet-complexe zorg wordt zoveel mogelijk overgedragen aan bijvoorbeeld algemene ziekenhuizen, poliklinische en anderhalvelijnscentra.

Zorg in de regio UMC Utrecht

De thuismonitoring van de bloeddruk en zwangerschapsklachten van zwangere vrouwen met een hoog risico op deze klachten vervangt vier tot vijf poliklinische afspraken per patiënt. Het UMC Utrecht ontwikkelde en implementeerde deze e-Health toepassing. Het bewezen succesvolle Safe@home krijgt een landelijke opschaling. Bekijk video

Erasmus MC en Admiraal de Ruyter ziekenhuis (ADRZ) houden de planbare, chronische en acute zorg in Zeeland beschikbaar en toegankelijk. Specialisten van ADRZ en Erasmus MC voeren multi-disciplinair overleg, medisch specialisten tussen vakgroepen worden uitgewisseld en samenwerkingsverbanden zijn opgezet, zoals een shared care constructie voor immunologische behandeling van longkankerpatiënten. Lees meer

Het Huid Medisch Centrum is dé praktijk voor patiënten met huidaandoeningen in de regio Groot-Amsterdam. Dermatologen, allergologen en flebologen van Amsterdam UMC brengen gezamenlijk bijzondere expertise in. Dermatologen in opleiding doen in het centrum ervaring op in de tweedelijns huidzorg. Het centrum doet mee in alle dermatologie-onderzoekslijnen van Amsterdam UMC. Lees meer

Revalidatiegeneeskunde van het LUMC en expertisecentrum Revalidatiezorg Basalt hebben één gezamenlijk zorgaanbod voor de revalidatie van álle patiënten in Zuid-Holland. Op een doelmatige manier werken de twee samenwerkingspartners aan de juiste revalidatiezorg op de juiste plek. Zorg, onderzoek, scholing en opleiding zijn de pijlers voor de samenwerking. Lees meer

In Maastricht Heuvelland werken huisartsen en Maastricht UMC+ samen in een anderhalvelijnsnetwerk. Dit leidde tot de Stadspoli en nauwe samenwerking in onder meer diabeteszorg. In 2019 opende de Schakel, een schakelafdeling van Maastricht UMC+ en zorginstelling Envida. Ouderen zonder medische indicatie, maar die niet direct het umc kunnen verlaten, verblijven maximaal 72 uur op deze afdeling. Lees meer

In twee IC-netwerken in de regio is het Radboudumc deelnemer én de verbindende schakel. Tijdens de eerste COVID-19-golf had het Radboudumc dagelijks contact met alle deelnemende ziekenhuizen om zorginhoudelijk te adviseren en voor afstemming van capaciteit en logistiek. Lees meer

Hartnet Noord-Nederland implementeerde in vijf interventiezorgpaden 'de juiste zorg op de juiste plek' voor jaarlijks 2.500 tot 3.000 patiënten in de regio. Alleen complexe zorg of interventies worden nog gedaan in het UMCG. Na een complexe interventie worden patiënten weer terug verwezen naar de eigen cardioloog in het regioziekenhuis. Lees meer