Persoonsgegevens

Het bureau van de NFU verzamelt persoonsgegevens voor diverse doeleinden in het verlengde van haar taak als brancheorganisatie. Dit is met name het kader van de administratie rondom beleidsmatige overleggen en contacten met onze leden en stakeholders, het uitvoeren van projecten of in het kader van personeelsbeheer. De persoonlijke gegevens worden uitsluitend ten behoeve daarvan gebruikt en nimmer ten behoeve van commerciële doeleinden.

Meer precies gaat het om gegevens-en adressenbestanden ten behoeve van het contact en de samenwerking met de leden van de NFU, de bestuursleden, deelnemers in bestuurscommissies en werkgroepen, alsmede met deskundigen op de diverse terreinen waarop de NFU een rol speelt, zowel vanuit de NFU als daarbuiten.

Noodzaak van het verzamelen en beheren van persoonsgegevens

Om te kunnen samenwerken met de betrokkenen zijn contactgegevens noodzakelijk. Hieronder vallen in ieder geval een postadres, e-mailadressen en telefoonnummers.
Van medewerkers van de NFU, die niet op de loonlijst van de NFU staan, is bij de NFU een “personeelsadministratie” aanwezig. In deze administratie kunnen alle gegevens zijn opgenomen die ook in de personeelsadministratie bij het umc zijn opgenomen.

De bewaartermijn van de gegevens

De gegevens worden bewaard zolang de betrokken verbonden zijn met de NFU en/of het veld van de gezondheidszorg. Van leden van bestuurscommissie en directeurencommissies van de NFU worden, met het oog op het contact met de “alumni’ de date tot aan hun overlijden bewaard.

Verwijderen personeelsgegevens

Betrokkenen hebben te allen tijde het recht op inzage, alsmede om toestemming tot verwerking in te trekken, te wijzigen, of te beperken.

Klachten

Betrokkenen kunnen een klacht indienen bij de NFU en/of de relevante privacy toezichthouder. De directeur van de NFU is verantwoordelijk voor beheer en verwerking van de persoonsgegevens. Voor contactgegevens zie onze contactpagina.