In juli 2019 beschreef voormalige minister Bruno Bruins hoe hij de rol van de universitair medische centra (umc's) ziet in het zorglandschap. Hij benoemde acht opgaven waarvan verwacht wordt dat juist umc’s hieraan een belangrijke bijdrage leveren: de maatschappelijke opgaven. Als gezamenlijke umc’s vinden we het belangrijk om over deze acht maatschappelijke opgaven publiekelijk verantwoording af te leggen. Lees hieronder de maatschappelijke verantwoording 2022. Aan de hand van een aantal illustratieve voorbeelden, laten we op de website zien hoe de umc’s vorm en inhoud geven aan deze acht opgaven.