In juli 2019 beschreef Bruno Bruins, de minister van Medische Zorg en Sport, aan de Tweede Kamer hoe hij de rol van de umc’s ziet in het zorglandschap. "Het is belangrijk dat de umc’s zich richten op de taken waar zij écht meerwaarde scheppen", aldus de minister.

De umc’s vervullen drie publieke functies: ze bieden complexe zorg, verrichten wetenschappelijk onderzoek en leiden de zorgprofessionals van de toekomst op. Deze taken versterken elkaar. Regionaal, nationaal én internationaal. Dat is de kracht van de umc’s en maakt hun positie bijzonder.

Binnen de NFU vormen de umc’s een samenwerkingsverband waarin zij grote, landelijke initiatieven ontwikkelen. Het nut van deze samenwerking is tijdens de COVID-19-crisis extra goed zichtbaar geworden. Samen met drie algemene ziekenhuizen hebben de umc’s in ROAZ-verband regionaal én afzonderlijk snel opgeschaald, zowel bij de opvang van patiënten in de regio als bij het leveren van extra IC-zorg. Ook hebben de umc's hun wetenschappelijke kennis in rap tempo gebundeld om onderzoek te doen naar de oorzaken, behandeling en langetermijneffecten van het virus.

De minister heeft in zijn Kamerbrief (juli 2019) acht onderwerpen benoemd waarvan hij juist van de umc’s verwacht dat zij hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Aan de hand van een aantal illustratieve voorbeelden, laten we zien hoe de umc’s vorm en inhoud geven aan deze acht opgaven.

Over de manier waarop de umc’s de maatschappelijke opgaven vervullen, leggen zij eens per twee jaar publiekelijk verantwoording af en wordt een brief aan de minister verstuurd. Bruins' opvolgster Tamara van Ark heeft inmiddels gereageerd op de verantwoording van de umc's. In haar Kamerbrief (oktober 2020) bevestigt zij de bijzondere positie van de umc’s en ondersteunt zij hen bij de uitoefening van de taken waarmee zij meerwaarde scheppen.