Er zeker van zijn dat je partner na je overlijden een aanvulling op zijn/haar inkomen ontvangt? Het NFU biedt alle umc-medewerkers de mogelijkheid om vrijwillig een collectieve overlijdensrisicoverzekering af te sluiten bij Squarelife.

Sociale Verzekeringsbank

Wanneer iemand overlijdt, kunnen partners een wettelijke uitkering van de Sociale Verzekeringsbank ontvangen volgens de Algemene nabestaandenwet (Anw). Maar de SVB keert die alleen uit wanneer een nabestaande de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. En iemand moet op de dag van overlijden van zijn/haar partner aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

  • Hij/zij zorgt voor een kind dat jonger is dan 18 jaar, of
  • is voor minimaal 45% arbeidsongeschikt.

Ook belangrijk om te weten: de Anw-uitkering bedraagt maximaal 70% van het nettominimumloon. En de eigen arbeidsinkomsten van de nabestaande worden hierop in mindering gebracht.

Squarelife

De collectieve overlijdensrisicoverzekering van Squarelife kan zorgen voor een relevante aanvulling op het inkomen van de overlevende partner. Deze optie is tot stand gekomen in NFU-verband en is in veel gevallen gunstiger dan individueel aanvullend verzekeren.

Aanmelden?

  • Nieuwe medewerkers kunnen zich binnen drie maanden na aanvang van hun dienstverband aanmelden voor de verzekering. Daarna is deelname aan deze mantelovereenkomst niet meer mogelijk.
  • Je kunt de overlijdensrisicoverzekering afsluiten via:

Nabestaandenpensioen

Een andere relevante aanvulling op het inkomen van je partner is het nabestaandenpensioen via het ABP. De hoogte van het opgebouwde nabestaandenpensioen, dat wordt uitgekeerd na je overlijden, kun je vinden via:

Twijfel je of je de aanvullende overlijdensrisicoverzekering moet afsluiten? Hieronder geven we je een aantal voorbeelden van gezinssamenstellingen. Kijk naar het voorbeeld dat het beste past bij je eigen situatie. Hopelijk helpt dit je om te beslissen of je de aanvullende Squarelife-overlijdensrisicoverzekering moet afsluiten, naast de eerder genoemde Anw- en ABP-uitkeringen. Wij raden je aan om goed na te denken over je situatie en de financiële gevolgen van een onverhoopt overlijden.