Naast zorg en onderzoek, is onderwijs een de andere kerntaken van de umc’s. De zorgprofessionals van de toekomst worden hier opgeleid en voorbereid om voor de samenleving klaar te staan.

De umc’s hebben een actieve maatschappelijke rol in opleidingsvraagstukken. De NFU stelt continu met de afzonderlijke umc’s nieuwe strategieën en randvoorwaarden op om het onderwijs te laten voldoen aan de nieuwe eisen van de zorgsector.

Zorgprofessionals zijn onmisbaar in onze samenleving. De werkdruk binnen de zorg is enorm hoog. De algehele zorgvraag neemt toe, het aantal complexe patiënten stijgt, en medisch-technologische ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Ook voert de patiënt zelf steeds meer zelf de regie over diens behandelingen, in samenwerking met zorgverleners.

Dit alles vraagt om een andere rol en nieuwe vaardigheden van zorgprofessionals. En het vraagt dus ook om continue onderwijsvernieuwing. Dit geldt voor alle medische opleidingen, die onderverdeeld kunnen worden in:

Gerelateerde actualiteiten