Naast zorg en onderzoek, is onderwijs een van de drie andere kerntaken van de umc’s. De zorgprofessionals van de toekomst worden hier opgeleid. Ze worden voorbereid om vitaal voor de samenleving klaar te kunnen staan, ook wanneer de nood extra hoog is, zoals tijdens de COVID-19-crisis.

De umc’s hebben een actieve maatschappelijke rol in opleidingsvraagstukken. De NFU stelt continu met de afzonderlijke umc’s nieuwe strategiën en randvoorwaarden op om het onderwijs te laten voldoen aan de nieuwe eisen van de zorgsector.

Door de uitbraak van COVID-19 werd des te meer duidelijk dat zorgprofessionals onmisbaar zijn. En dat de werkdruk binnen de zorg enorm hoog is. Daarnaast neemt de algehele zorgvraag toe, stijgt het aantal complexe patiënten, en volgen medisch-technologische ontwikkelingen elkaar razendsnel op. Ook voert de patiënt zelf steeds meer zelf de regie over zijn behandelingen, in samenwerking met zijn zorgverleners.
Dit alles vraagt om een andere rol en nieuwe vaardigheden van zorgprofessionals. En het vraagt dus ook om continue onderwijsvernieuwing. Dit geldt voor alle medische opleidingen, die onderverdeeld kunnen worden in:

Gerelateerde actualiteiten