De IZAAZ (Inkoopcombinatie Ziekenhuis Apotheken Academische Ziekenhuizen) is een reeds jarenlang bestaand samenwerkingsverband tussen alle zeven Academische Ziekenhuizen in Nederland. Er kan veel voordeel worden behaald wanneer de umc’s (universitaire medische centra) gezamenlijk geneesmiddelen inkopen en wanneer de inkoopprocessen beter worden ingericht.

Ons doel:

Samen sterk staan tegenover leveranciers en samen aanwezige kwaliteiten en kennis synergetisch benutten. Met z'n zevenen samenwerken, tenzij. En we zijn duidelijk over welk umc er wél en niet mee doet: ‘comply or explain’.

De IZAAZ probeert een antwoord te geven op maatschappelijke ontwikkelingen die op umc’s afkomen:

 • kostenstijging van geneesmiddelen;
 • verandering van financiële stromen en wetgeving;
 • snelle en vergaande innovaties het gebied van geneesmiddelen;
 • groeiende behoefte om meerwaarde te creëren voor patiënten en duurzaamheid te integreren in bedrijfsprocessen;
 • duurzaamheid van de geneesmiddelmarkt: leveringsproblemen voorkomen door aanpassing van inkoopstrategieën
 • toeleveranciers die zich steeds meer consolideren en versterken.

Hoe werken wij:

1. Bij het vaststellen van de in te kopen geneesmiddelen geeft de IZAAZ aan of er preferenties af te spreken zijn (met draagvlak vanuit het umc en gelieerd ziekenhuis) of dat er non-preferent wordt uitgevraagd bij de leveranciers.

 • In de offerteaanvraag geeft de IZAAZ aan in welke mate er sprake is van preferentie.
 • Onder volledige preferentie wordt in dit kader verstaan dat de IZAAZ geen concurrerende contracten met andere leveranciers voor dezelfde werkzame stof met dezelfde toedieningsvormen zal afsluiten en het product van de leverancier als middel van eerste keuze zal gebruiken voor alle umc’s.
 • De preferentie heeft echter, gelet op het universitair medisch karakter van de umc’s, een maximum van 70 tot 100 %, afhankelijk van de werkzame stof.
 • Voor het eventuele resterende percentage is het mogelijk om een non-preferente prijsafspraak te maken.

2. Leveranciers krijgen verbruikscijfers van de IZAAZ van het vorige kalenderjaar toegestuurd bij de offerteaanvraag. Indien gewenst kunnen de leveranciers een schatting (op basis van verbruikscijfers van het afgelopen jaar) ontvangen van de aantallen die de IZAAZ in het komende jaar verwacht af te nemen. Hier zijn geen rechten aan te ontlenen.

3. Alle leveranciers van de in Nederland geregistreerde producten (Z-Index) ontvangen een offerteaanvraag.

4. Er wordt gekozen voor een looptijd van de overeenkomst van 1, 2 of 3 jaar. Leveranciers krijgen voorgelegd om prijsvoorstellen te doen voor de verschillende mogelijke looptijden.

5. In principe start de looptijd van een prijsafspraak vanaf 1 februari van het kalenderjaar, om tijd te geven voor inrichting van nieuw gemaakte of aanpassingen van eerder gemaakte keuzes bij de umc’s, groothandels en leveranciers.

6. De leden van de IZAAZ stellen in gezamenlijk overleg de voorwaarden op voor het uitbrengen van offertes. Deze voorwaarden zijn in aanvulling op de Algemene Inkoopvoorwaarden van de NFU. Deze voorwaarden worden opgestuurd aan de leveranciers met het verzoek offerte uit te brengen.

7. De IZAAZ hanteert een aantal criteria bij het maken van een keuze voor een geneesmiddel. Deze zijn tevens opgenomen in de hierboven genoemde voorwaarden.8. De IZAAZ hanteert het 1-bod systeem, dit geeft elke leverancier de mogelijkheid om één keer een bod uit te brengen.

9. De IZAAZ maakt voor het uitbrengen van haar offerteaanvragen gebruik van het E-tenderingsysteem ZAGIS. Meer informatie over dit programma kunt u hier vinden (Bij iedere offerteaanvraag vindt u ook een doorverwijzing met de benodigde informatie naar dit systeem.)

Onze leden en contactgegevens:

De IZAAZ bestaat uit de (ziekenhuis)apotheken van de umc’s en ziekenhuizen die gelieerd zijn aan een umc:

 • Amsterdam UMC, locatie AMC (AMC)
 • Amsterdam UMC, locatie VUMC (VUMC), inclusief Ziekenhuis Amstelland te Amstelveen
 • Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC)
 • Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
 • Maastricht Universitair Medisch Centrum (Maastricht UMC+)
 • Radboud universitair Medisch Centrum (Radboud MC)
 • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), inclusief Ommelander Ziekenhuis Groningen te Scheemda
 • Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht), inclusief Prinses Máxima Centrum te Utrecht

Indien u in contact wil komen met onze coördinator, kunt u via de e-mail contact opnemen. Het e-mailadres is: IZAAZ@nfu.nl.

De IZAAZ-leden zijn medewerkers van de hiervoor genoemde ziekenhuizen, betrokken bij de inkoop van geneesmiddelen in brede zin, en omvatten (ziekenhuis)apothekers, inkopers en andere inkoopmedewerkers.

Actuele aanvullende gegevens, zoals groothandel en IDF-nummers worden bij de offerteaanvraag meegezonden.