Onderzoek en innovatie in Nederland laten groeien en bloeien. Daarnaar streeft de Kenniscoalitie, waar de NFU aan deelneemt.

De Kenniscoalitie is een samenwerkingsverband van Nederlandse onderzoeks- en innovatiepartijen. Hierbinnen werkt de NFU samen met de universiteiten (UNL), KNAW, VNO-NCW, MKB-Nederland NWO, hogescholen (VH) en de instituten voor toegepast onderzoek (TO2). Samen streven ze naar de optimale omstandigheden om onderzoek en innovatie in Nederland te laten excelleren. Doel: de kenniseconomie laten floreren, voor een gezondere en welvarendere maatschappij. Op die manier ontstaat een wendbare en weerbare kennissamenleving binnen een Europese competitieve kenniseconomie.De Kenniscoalitie is een belangrijke gesprekspartner van de overheid. In opdracht van de overheid en op eigen initiatief probeert de Kenniscoalitie op uiteenlopende manieren onderzoek en innovatie in Nederland te stimuleren. Zo stond de Kenniscoalitie in 2015 aan de wieg van de Nationale Wetenschapsagenda
, in opdracht van het ministerie van OCW.

Voor de komende jaren stelt de Kenniscoalitie aan het kabinet voor om de investeringen in onderzoek en innovatie jaarlijks te laten groeien met 300 tot 380 miljoen euro. Met deze investeringen komt Nederland in 2030 op een investeringsniveau van 3% van het BBP aan onderzoek en innovatie. Alleen op die manier kan Nederland zich blijven meten met andere Europese landen, qua wetenschappelijke prestaties en innovatie. Hier lees je meer over de oproep van het Kenniscoalitie aan het kabinet.