Hoe gaat de herregistratie in het BIG-register precies in zijn werk? Aan welke eisen moeten basisartsen voldoen? En wat als zij niet aan die eisen voldoen?

Als basisarts moet je je elke vijf jaar laten herregisteren in het BIG-register. Die herregistratie is een instrument om de kwaliteit van zorg en de veiligheid van patiënten te waarborgen. Ook kun je zo je beroepstitel blijven voeren. Voorwaarde voor de vijfjaarlijkse herregistratie: je moet voldoende werkervaring hebben. Heb je die niet? Dan is herregistratie mogelijk door het succesvol doorlopen van een scholings- en toetsingsprogramma. De NFU heeft dit traject ontwikkeld. Ook hebben we de regelgeving (opleidingseisen) opgesteld. VUmc Academie verzorgt de opleiding, ondersteund door het ministerie van VWS.

Het programma van VUmc Academie bestaat uit zelfstudie en toetsing en is gebaseerd op de vereiste kerncompetenties van een basisarts afgeleid uit het Raamplan Artsopleiding. Het is onderverdeeld in drie delen: basiskennis, klinisch redeneren en klinische vaardigheden. Het traject start met de eerste toets over de basiskennis. Deze loopt gelijk met de Interfacultaire Voortgangstoets Geneeskunde. Is het programma succesvol doorlopen? Dan ontvangt de cursist het Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Daarmee kan diegene zich herregistreren in het BIG-register.