De uitdagingen voor de oncologische zorg zijn groot. Hoe kan de behandeling van kankerpatiënten het beste worden georganiseerd en verbeterd? Daar zet de Taskforce Oncologie, waar de NFU deel van uitmaakt, zich actief voor in.

De umc’s vervullen een actieve maatschappelijke rol als centra voor zeer complexe zorg, kennis en expertise, ook op het gebied van kanker. Het aantal kankerpatiënten blijft stijgen, de medische ontwikkelingen gaan snel, en de behandelingen worden steeds ingewikkelder. Tegelijkertijd genezen gelukkig steeds meer mensen van kanker, en zij hebben vervolgens goede nazorg nodig. Dat vraagt om een andere organisatie van de zorg.

Trefzekere zorg voor iedere patiënt met kanker

Kennis delen

De Taskforce Oncologie bestaat uit vertegenwoordigers van de NFU, het NHG (Nederlandse Huisartsen Genootschap), de NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen), het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland), Soncos (Stichting Oncologische Samenwerking, namens de Federatie van Medisch Specialisten) en de NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. 

Meerdere keren per jaar komt de Taskforce Oncologie samen om na te denken over verbeterpunten in de zorg voor kankerpatiënten. De leden delen continu kennis met elkaar om oncologische behandelingen te optimaliseren. En ze adviseren het ministerie van VWS over de meest adequate zorg voor kankerpatiënten. Tijdens de COVID-19-crisis bijvoorbeeld heeft de Taskforce de overheid bijvoorbeeld aangeraden om zo snel mogelijk de bevolkingsonderzoeken naar kanker weer op te starten.  

Complexe zorg

Netwerken

Bij de diagnose en behandeling van kanker zijn veel partijen betrokken. Hoe kun je de zorg dan zo optimaal mogelijk laten verlopen? Een patiënt moet kunnen rekenen op de beste zorg, dichtbij als het kan, verder weg als het moet. En uiteraard op zorgprofessionals die gespecialiseerd zijn in zijn/haar soort tumor. De Taskforce spant zich er daarom voor in om oncologische netwerken te faciliteren zodat ze optimaler kunnen functioneren. Daarvoor werken ze nauw samen met het Citrienfonds-programma Naar regionale oncologienetwerken. Hun gezamenlijke missie: trefzekere zorg voor iedere patiënt met kanker, op de meest geschikte plek, afgestemd op iedere individuele patiënt, nu en in de toekomst. Met hun gezamenlijke Koersboek inspireren ze professionals tot het vormen van oncologische netwerken, met aansprekende praktijkvoorbeelden en aanbevelingen.