De umc’s kijken verder dan de Nederlandse grenzen. Ze nemen deel aan Europese onderzoeks- en innovatieprojecten, waarbij ze vaak coördinator zijn van internationale onderzoeksconsortia.

Europees onderzoeksbeleid

Horizon Europe is het huidige kaderprogramma (2021-2027) waarbinnen de umc’s met Europese partners werken aan onderzoek en innovatie. Horizon Europe werkt met drie pijlers:

  1. Excellent Science. Doel: de wetenschap in Europa op topniveau brengen en houden.
  2. Global Challenges and European Industrial Competitiveness. Doel: het aanpakken van de grote uitdagingen waar de EU en de wereld mee worstelen, zoals die onder meer benoemd zijn in de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties.
  3. Innovative Europe. Doel: versterken van het concurrentievermogen van de EU.

De liaison officers van de umc’s zijn hierbij alert op de jaarlijkse prioritering binnen de werkprogramma’s. Daarnaast denken zij mee over de vormgeving, voorwaarden en inhoudelijke invulling. Bij evaluaties en tussenevaluaties delen zij hun ervaringen en expertise met o.a. de Europese Commissie en Nederlandse ministeries, zodat het kaderprogramma verder geoptimaliseerd kan worden.

De umc’s zijn actieve deelnemers in de onderzoeks- en innovatieprojecten. Binnen Societal Challenge Health van het afgelopen kaderprogramma Horizon2020 staat Nederland op de derde plek (na het Verenigd Koninkrijk en Duitsland) bij het succesvol binnenhalen van Europese subsidies. Ook deelname aan Horizon Europe is vanaf de start positief verlopen.

Neth-ER

Samen met kennispartners neemt de NFU ook deel aan Neth-ER (Netherlands house for Education and Research). Deze vereniging is opgericht om het Nederlands kennisveld te informeren over de Europese beleidsontwikkelingen op het gebied van onderzoek, innovatie en onderwijs. Dat doen zij door uiteenlopende events en publicaties. Met een gezamenlijk team in Brussel probeert Neth-ER ook op diverse manieren actief het Europese beleid te beïnvloeden, zoals het Meerjarig Financieel Kader en de Europese Onderzoeksruimte.