De umc’s kijken verder dan de Nederlandse grenzen. Ze nemen deel aan Europese onderzoeks- en innovatieprojecten, waarbij ze vaak coördinator zijn van internationale onderzoeksconsortia.

Europees onderzoeksbeleid

Horizon2020 is het huidige kaderprogramma (2014-2020) waarbinnen de umc’s met Europese partners werken aan onderzoek en innovatie. De umc’s zijn hierbij alert op de jaarlijkse prioritering binnen de werkprogramma’s. Binnen de Societal Challenge Health van Horizon2020 staat Nederland op de derde plek (na het Verenigd Koninkrijk en Duitsland) bij het succesvol binnenhalen van Europese subsidies. In 2021 wordt dit programma opgevolgd door Horizon Europe. In voorbereiding daarop denken de umc’s actief mee over de vormgeving, voorwaarden en inhoudelijke invulling van het nieuwe programma. Horizon Europe werkt met drie pijlers:

  1. Excellent Science. Doel: de wetenschap in Europa op topniveau brengen en houden.
  2. Global Challenges and European Industrial Competitiveness. Doel: het aanpakken van de grote uitdagingen waar de EU en de wereld mee worstelen, zoals die onder meer benoemd zijn in de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties.
  3. Innovative Europe. Doel: versterken van het concurrentievermogen van de EU.

Neth-ER

Samen met kennispartners neemt de NFU ook deel aan Neth-ER (Netherlands house for Education and Research). Deze vereniging is opgericht om het Nederlands kennisveld te informeren over de Europese beleidsontwikkelingen op het gebied van onderzoek, innovatie en onderwijs. Dat doen zij door uiteenlopende events en publicaties. Met een gezamenlijk team in Brussel probeert Neth-ER ook op diverse manieren actief het Europese beleid te beïnvloeden, zoals het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 en de Europese Onderzoeksruimte.