Soms is genezen helaas geen optie meer. Dan is het belangrijk om mensen in hun laatste levensfase zo min mogelijk pijn en zorgen te laten hebben. De umc’s en de NFU maken zich dan ook hard voor goed georganiseerde palliatieve zorg. Dat is des te belangrijker omdat de behoefte aan palliatieve zorg sterk is gegroeid.

In 2014 is het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) van start gegaan. De NFU is een van de stuurgroepleden van dit programma, naast onder meer Agora, IKNL, KNMG, Agora en ZonMw. Hierbinnen worden alle activiteiten vanuit de overheid, de zeven Consortia Palliatieve Zorg (zie hieronder) en het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’ gebundeld. Doel: een samenhangend beleid maken voor zorg, toegepast onderzoek, onderwijs en innovatie op palliatief gebied. Zo kunnen patiënten en hun naasten nog meer worden ontlast en worden budgetten efficiënter besteed.

Zorg en ondersteuning die aansluit op iemands wensen en behoeften in de laatste levensfase

Expertisecentra

De umc’s hebben elk een Expertisecentrum Palliatieve Zorg. Daar wordt patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs in de regio geboden. Een multidisciplinair en multispecialistisch team geeft patiënten met complexe ziekten de benodigde specialistische palliatieve zorg. Dit kan in de polikiniek gebeuren, maar ook thuis. De expertisecentra zijn ook van belang omdat daar onderzoek wordt uitgevoerd en verpleegkundigen en artsen worden opgeleid.

Consortia

De expertisecentra werken samen met Netwerken Palliatieve Zorg en het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) binnen zeven Consortia Palliatieve Zorg, verspreid over Nederland. Hierbinnen slaan alle relevante zorgverleners en organisaties die palliatieve zorg geven de handen ineen. Denk daarbij aan huisartsen, algemene ziekenhuizen, hospices, verpleeghuizen, thuiszorg et cetera. De consortia werken samen en overleggen binnen het Landelijk Overleg Consortia (LOCo), waar de NFU actief aan deelneemt.