Goede zorg betekent niet alleen ziekten genezen maar ook ziekten voorkomen. Door nu te investeren in effectieve preventie bouwen de umc’s aan de gezondheidswinst van de toekomst.

Preventie wordt steeds urgenter: de levensverwachting stijgt, en er zijn steeds meer patiënten met een of meerdere chronische ziekten, overgewicht, hart- en vaatziekten en diabetes. De kosten van de gezondheidszorg blijven mede daardoor stijgen.

Om meer te weten over het gezond zijn en blijven van de Nederlandse bevolking doen de umc's veel onderzoek. Deze kennis zetten we in voor preventie: thuis, op het werk, op school, in de zorg en op andere plekken in de maatschappij. Om te voorkomen dat mensen ziek worden (en dus niet of minder behandeld hoeven te worden) én om ieders gezondheid en vitaliteit te bevorderen. Zodat burgers zo lang en zo veel mogelijk kunnen blijven participeren in de maatschappij.

Preventie: hoe benutten we het optimaal?

In ons zorgstelsel worden mensen en middelen vooral ingezet voor het behandelen en verzorgen van mensen die ziek zijn. Preventie - dat wil zeggen het behouden van een goede gezondheid of gezondheidsproblemen - krijgt veel minder aandacht. In Nederland is al langere tijd een maatschappelijk debat gaande over de noodzaak van meer preventie. Dit roep de vraag op hoe de mogelijkheden voor preventie beter kunnen benut, zowel binnen als buiten het zorgstelsel. In de NFU Paper Preventie: wat is het en hoe benutten we het optimaal? gaan wetenschappers uit de umc’s op zoek naar antwoorden hierop. De paper bevat

  • Een overzicht van welke typen preventie er zijn, voor welke doelgroepen, en in welke sectoren preventie wordt uitgevoerd.
  • Een aantal principes die richting kunnen geven aan de discussie over hoe preventie optimaal ingezet kan worden.
  • Een reflectie op de vraag waarom de praktijk van preventie zoveel complexer is dan de theorie doet vermoeden, en hoe we desondanks voortgang kunnen boeken met preventiebeleid.

Umc's werken aan de gezondheid van vandaag en morgen

Door samen te werken met zorgpartners hebben de umc’s al veel bereikt met bestaande programma’s. Denk daarbij aan vaccinatie- en leefstijlprogramma's, onderzoek & innovatie in de regio, bevolkingsonderzoeken en zorginnovaties. Het is nu hoog tijd voor een impuls om preventie nóg effectiever te laten werken. Zodat bijvoorbeeld de hardnekkig grote verschillen in (gezonde) levensverwachting tussen bevolkingsgroepen worden aangepakt.

Preventie van gezondheidsproblemen:
De rol van de umc's

Door kennis te genereren, de beschikbare kennis te bundelen, te bevorderen dat kennis in de praktijk wordt toegepast én de toekomstige gezondheidsprofessionals op te leiden, draagt de NFU, als koepel van de umc's, bij aan de nationale missie voor gezondheid en zorg:

In 2040 leven alle Nederlanders ten minste vijf jaar langer in goede gezondheid en zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en de hoogste sociaal-economische groepen met 30% afgenomen.

In deze video vertellen Karien Stronks (hoogleraar Public Health, Amsterdam UMC) en Niek de Wit (hoogleraar Huisartsgeneeskunde, UMC Utrecht) hoe de umc's zich inzetten voor preventie.

Rollen van de umc’s

De umc’s hebben belangrijke maatschappelijke functies: de zorg voor topreferente patiënten, het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het bieden van medisch onderwijs en opleidingen. Met het delen van onze kennis willen we de maatschappelijke impact van de umc's vergroten. Hieronder vind je een aantal praktijkvoorbeelden van toepassingen van preventie:

Gerelateerde actualiteiten