Goede zorg betekent niet alleen ziekten genezen maar ook ziekten voorkomen. Door nu te investeren in effectieve preventie bouwen de umc’s aan de gezondheidswinst van de toekomst. Zo maken we Nederlanders niet alleen gezonder maar blijft de gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk. Hoe werken de umc's eraan om ziekten te voorkomen?

Preventie wordt steeds urgenter: de levensverwachting stijgt, en er zijn steeds meer patiënten met een of meerdere chronische ziekten, overgewicht, hart- en vaatziekten en diabetes. De kosten van de gezondheidszorg blijven mede daardoor stijgen. De COVID-19-pandemie heeft nog een benadrukt hoe groot de urgentie van preventie is.

Umc's werken aan de gezondheid van vandaag en morgen

Door samen te werken met zorgpartners hebben de umc’s al veel bereikt met bestaande programma’s. Denk daarbij aan vaccinatie- en leefstijlprogramma's, bevolkingsonderzoeken en zorginnovaties. Het is nu hoog tijd voor een impuls om preventie nóg effectiever te laten werken. Zo kunnen bijvoorbeeld de hardnekkig grote verschillen in (gezonde) levensverwachting tussen bevolkingsgroepen worden aangepakt.

Preventie van gezondheidsproblemen: de rol van de umc's

Door als umc's de beschikbare kennis meer te bundelen en te bevorderen dat kennis in de praktijk wordt gebracht draagt de NFU, als koepel van de umc's, bij aan de nationale missie voor gezondheid en zorg:

In 2040 leven alle Nederlanders ten minste vijf jaar langer in goede gezondheid en zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en de hoogste sociaal-economische groepen met 30% afgenomen.

De NFU paper 'Preventie van gezondheidsproblemen: de rol van de umc's' bevat een schets hoe de umc's preventie aanpakken en een agenda met actiepunten. Het gaat om

  • kennis implementeren;
  • kennis ontwikkelen voor de aanpak van gezondheidsverschillen;
  • data-infrastructuur versterken.

Het doel van de NFU-agenda preventie is om de krachten van de umc's te bundelen en zo 'meters te maken'. In deze video vertellen Karien Stronks (hoogleraar Public Health, Amsterdam UMC) en Niek de Wit (hoogleraar Huisartsgeneeskunde, UMC Utrecht) hoe de umc's zich inzetten voor preventie.

Rollen van de umc’s

De umc’s hebben drie belangrijke maatschappelijke functies: de zorg voor topreferente patiënten, het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, en het bieden van medisch onderwijs en opleidingen. Vanuit verschillende oogpunten werken ze volop aan preventie. Op de volgende pagina’s vind je een aantal praktijkvoorbeelden:

Gerelateerde actualiteiten