Patiënten moeten makkelijk hun eigen gegevens in kunnen zien. Zorgverleners moeten die gegevens makkelijk onderling en met hun patiënten kunnen delen. En onderzoekers moeten snel hun resultaten met elkaar kunnen uitwisselen en ervoor kunnen zorgen dat patiënten baat hebben bij hun bevindingen. Voor dit alles is een efficiënte en veilige data-infrastructuur nodig.

De umc’s hebben de maatschappelijke rol om een actieve bijdrage te leveren aan de verbetering van gegevensuitwisseling, registratie aan de bron en hergebruik van data. De NFU zet zich dan ook op meerdere manieren in om de data-infrastructuur te innoveren:

  • Registratie aan de bron: hoe kunnen we alle zorgdata eenmalig en eenduidig vastleggen?
  • De CumuluZ Coalitie: bouwen aan één data-infrastructuur, ván de zorg en vóór de zorg.
  • Onderzoeksinfrastructuur: hoe kunnen we onderzoeksdata beter toegankelijk maken en uitwisselen?
  • Open Science: beschikbare kennis wordt tegenwoordig eerder en breder openbaar gemaakt.
  • VIPP5: zorginstellingen en patiënten kunnen sneller en efficiënter medische gegevens met elkaar delen.