De NFU en vakbonden hebben afspraken gemaakt om op zoek te gaan naar een actueel en toekomstbestendig functiewaarderingssysteem, met een actuele set normfuncties.

De eerste stappen van deze afspraken zijn gezet en worden vanaf nu (najaar 2023) steeds meer zichtbaar. Alles bij elkaar opgeteld gaat het om een grote klus die meerdere jaren gaat duren en meerdere besluitvormingsmomenten kent. Tot dan blijft het huidige functiewaarderingssysteem (Fuwavaz) van toepassing. In dit proces trekken de cao-partijen (dat zijn vakbonden en de NFU) samen op.

Wat is er aan de hand?
Zowel de vakbonden als de NFU vinden het belangrijk dat de umc’s een actueel en toekomstbestendig functiewaarderingsysteem gebruiken, met actuele normfuncties. Het huidige functiewaarderingssysteem van de umc´s (Fuwavaz) stamt uit 2003 en is op onderdelen verouderd. Het laatste onderhoud was in 2009. De ontwikkelingen sindsdien zijn niet vertaald naar de normfuncties op centraal niveau. Denk daarbij aan opleidingen, (medische) technologie en bevoegdheden. Dit gebrek aan onderhoud heeft geleid tot tal van aanvullingen per umc, zoals lokale functietyperingen. Met als gevolg dat er ook verschillen zijn ontstaan tussen umc’s.

Wat gaat er nu gebeuren?
De cao-partijen willen de actuele set normfuncties op centraal niveau gaan uitbreiden zodat aanvullingen per umc niet meer nodig zijn. Zo ontstaat weer meer uniformiteit en samenhang en wordt het functiewaarderingssysteem voor iedereen weer helder, inzichtelijk, vergelijkbaar en uitlegbaar.

In de stap die we nu gaan zetten gaat het nog niet om daadwerkelijk tot een actuele beschrijving van functies te komen, laat staan tot de indeling. De stap houdt ook nog geen wijziging van het functiewaarderingssysteem in. Het is de voorbereiding tot een dergelijk besluit.

We hebben nu 86 normfuncties. De cao-partijen denken dat we uiteindelijk een functiehuis van zo’n 250 normfuncties nodig gaan hebben om de gewenste uniformiteit en samenhang te realiseren. Welke vallen af? Welke komen erbij? Per functiefamilie gaan we daarmee aan de slag. We noemen dit ook wel ‘project blauwdruk’.

Project blauwdruk
De blauwdruk is een schets voor een uniform functiehuis, op hoofdlijnen beschreven. Een functiehuis geeft weer hoe functies in een umc zijn geordend. De blauwdruk van het uniforme functiehuis wordt samengesteld uit alle afzonderlijke huidige umc-functiehuizen. Hiervoor gaan de cao-partijen de komende tijd input verzamelen bij vertegenwoordigers van werknemers (dat loopt via de vakbonden) en bij werkgevers (in NFU verband). In overleg tussen vakbonden en NFU komen de lijnen weer bij elkaar.

Input- en voorbereidingssessies
Om een beeld te krijgen wat er speelt, organiseren de vakbonden inputsessies voor hun leden. Per functiefamilie halen zij in aparte bijeenkomsten input op bij umc-medewerkers/ functiehouders. De inputsessies zijn bedoeld om van werknemers en vertegenwoordigers van beroepsgroepen informatie te krijgen over de inhoud en ontwikkelingen binnen een bepaalde functiefamilie. Aanmelding voor de inputsessies verloopt via de vakbonden.

Daarnaast zijn er voorbereidingssessies vanuit de NFU. Hieraan nemen de functiewaarderingsdeskundigen van de umc’s deel, omdat zij goed weten wat er in het umc speelt. De voorbereidingssessies zijn meer technische sessies waarbij de huidige afzonderlijke functiehuizen worden geanalyseerd. Hieruit volgt een eerste concept voor de blauwdruk. Dit loopt via de NFU.

Vervolg
De resultaten uit de input- en voorbereidingssessies worden vervolgens besproken in overleg tussen NFU en vakbonden. Uiteraard worden ook de medewerkers in dit proces betrokken. Op welke wijze medewerkers worden betrokken in een latere fase, wanneer we daadwerkelijk de actuele normfuncties gaan beschrijven, moeten NFU en vakbonden nog bepalen. Het uiteindelijke doel is om samen stap voor stap te komen tot een toekomstbestendig functiewaarderingssysteem.