Tweede Kamerleden voorzien van wetenschappelijke kennis. Dat is het doel van het samenwerkingsverband Parlement & Wetenschap, waaraan de NFU deelneemt.

Binnen het samenwerkingsverband Parlement & Wetenschap trekt de Tweede Kamer op met zes nationale wetenschapsorganisaties: de NFU, de Vereniging van Universiteiten (UNL), de NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), de KNAW, TNO en De Jonge Akademie. Parlementariërs kunnen zo rekenen op en gebruikmaken van de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Parlement & Wetenschap werkt met zes instrumenten, die Tweede Kamerleden helpen om genoeg kennis over een onderwerp te vergaren, gedegen beslissingen te nemen en beleid te maken.

1. Netwerkverkenning

Parlementariërs kunnen continu rekenen op een actueel overzicht van wetenschappers gespecialiseerd in een bepaald onderwerp. Ze kunnen die wetenschappers bijvoorbeeld benaderen voor een factsheet (zie hieronder) of bijpraatsessie, om zich bijvoorbeeld voor te bereiden op een hoorzitting of debat.

2. Factsheet en position paper

Tweede Kamercommissies kunnen om een facsheet vragen over een bepaald onderwerp, om zich snel in te lezen. Of wetenschappers kunnen binnen Parlement & Wetenschap zelf het initiatief nemen om een factsheet te maken om parlementariërs te attenderen op een bepaalde ontwikkeling.

3. Wetenschapstoets

Het kabinet is verplicht beleids- en wetsvoorstellen helder te onderbouwen. Maar klopt die onderbouwing wel? Zijn er bijvoorbeeld geen betere beleidsalternatieven in andere landen te vinden? De Tweede Kamer laat de onderbouwing toetsen door twee wetenschappers van verschillende universiteiten en onderzoeksdisciplines, die geen bemoeienis hadden met de totstandkoming van het te beoordelen beleidsvoorstel. Parlement & Wetenschap heeft een speciaal formulier ontwikkeld dat gebruikt wordt voor de wetenschappelijke toets van beleid en wetten.

4. Ontbijtbijeenkomst

Regelmatig worden informele ontbijtbijeenkomsten georganiseerd. Daar kunnen Tweede Kamerleden en wetenschappers bijpraten over een actueel onderwerp. Parlementariërs kunnen de opgedane kennis gebruiken voor bijvoorbeeld een parlementair debat.

5. Minisymposium

Jaarlijks wordt het minisymposium Parlement & Wetenschap georganiseerd. Doel: Tweede Kamerleden en medewerkers (van fracties en commissies) informeren over een actueel wetenschappelijk onderwerp dat grote maatschappelijke effecten zou kunnen hebben.

6. Monitoring onderzoeksnieuws

Dagelijks selecteert Parlement & Wetenschap een selectie van het wetenschappelijke nieuws dat van belang zou kunnen zijn voor Tweede Kamercommissies. Die informatie wordt gestuurd naar de Dienst Analyse en Onderzoek van de Tweede Kamer. Die is verantwoordelijk voor de kennisvoorziening aan de Tweede Kamercommissies.