In onderstaand figuur wordt het overall percentage Open Access publiceren aangegeven, dit loopt op tot 70% in 2018, hetgeen boven het Nederlands universitair gemiddelde ligt. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door zogenaamd Green OA publiceren, waarbij repositories en platforms een belangrijke rol spelen. Daarnaast stijgen de aantallen Gold en Hybride OA publicaties, beiden vormen zo’n 20% van alle umc publicaties in 2018.

In onderstaande interactieve kaart is het mogelijk om via het tandwiel bij de clusters de verschillende vormen van Open access te publiceren en te bekijken in de verschillende onderzoeksvelden. Te zien is dat Open access publiceren vooral plaatsvindt in medische velden die wat meer fundamenteel van aard zijn (geel), terwijl de meer klinische gebieden minder duidelijk op Open Access publiceren zijn gericht (blauw). Fundamenteel onderzoek wordt vaker en sneller in repositories en platforms gepubliceerd.

Klik op en selecteer betreffende clusters om de diverse mogelijkheden te bekijken.