Umc’s doen onderzoek binnen hun eigen muren én daarbuiten. Ze stimuleren, initiëren en coördineren in hun regio onderzoek en innovatie in nauwe samenwerking met andere partijen.

Door onderzoek en innovatie in de regio te stimuleren, vervullen de umc’s hun maatschappelijke rol als regionale academische motor.

Think locally, act globally

Het plan 'Onderzoek en innovatie met en voor de gezonde regio' geeft aan hoe umc’s hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door wetenschappelijk onderzoek en innovatie steeds vaker ook regionaal in te zetten. Voor de zorg van morgen, dichtbij huis. Umc’s werken hierbij nauw samen met aanbieders van zorg en preventie in de regio, gemeenten, GGD-en, hogescholen, andere onderzoeks- en kennisinstituten en zorgverzekeraars. De vragen en behoeften van patiënten en burgers zijn hierbij leidend. Zo worden per regio kennis- en innovatieagenda’s opgesteld.

Per umc is een kwartiermaker benoemd, die de drijvende kracht is achter de uitvoering van het plan.

Benieuwd hoe de umc’s onderzoek en innovatie versterken in de regio?

Tijdens de 3e conferentie van Onderzoek en Innovatie op 29 oktober zijn drie inspiratiesessies georganiseerd over de thema’s preventie, gezondheidsdata en burgerparticipatie. We spraken met de gespreksleiders en vroegen welke tips en inzichten zij meenemen uit de inspiratiesessie.

Pim Assendelft (hoogleraar Preventie in de Zorg in het Radboudumc) en Jessica Kiefte - de Jong (hoogleraar Population Health in het LUMC) concludeerden dat voor een succesvolle implementatie van preventie creativiteit en verbinding tussen verschillende onderwijsinstellingen en faculteiten nodig is.

Jochen Mierau (hoogleraar Economie van de Volksgezondheid, RUG) en Arjen van der Veer (wetenschappelijke medewerker zorg bij het RIVM) spraken met vertegenwoordigers van Health-RI, Health-KIC, de VNG en het CBS over het gebruik van gezondheidsdata. Conclusie: kijk niet alleen naar de kosten van data, maar wat de investering in data oplevert.

Herman Klein Tiessink (Clientenbelang Amsterdam) en Anja van der Aa (Wijkcöoperatie Oost voor Elkaar) concludeerden dat voor burgerparticipatie moed en ontmoeting nodig is.