Umc’s doen onderzoek binnen hun eigen muren én daarbuiten. Ze stimuleren, initiëren en coördineren in hun regio onderzoek en innovatie in nauwe samenwerking met andere partijen.

Think locally, act globally

Door onderzoek en innovatie in de regio te stimuleren, vervullen de umc’s hun maatschappelijke rol als regionale academische motor. In 2016 schreef de Gezondheidsraad het advies Onderzoek waarvan je beter wordt. De NFU ontwikkelde daarop met partners het plan Onderzoek en innovatie met en voor de gezonde regio. Doel van het plan: de samenwerking in de regio een flinke impuls geven, zodat de inwoners gezonder worden en gezondheidsverschillen tussen regio's worden verkleind. Hoe ziet die impuls er concreet uit?

  1. In elke regio wordt in regionaal verband samengewerkt aan onderzoek naar en innovatie van gezondheid en zorg.
  2. Het regionaal netwerk stelt gezamenlijk een (dynamische) kennis- en innovatieagenda op, inclusief een investeringsplan.
  3. De NFU zet zich in voor een bredere waardering van onderzoekers en research dat aansluit bij het onderzoek op gezondheid en preventie in en met de regio.
  4. De umc’s herijken (met maatschappelijke relevantie in gedachte) hun leerstoelenbeleid.
  5. De umc’s ontwikkelen constructies waardoor de combinatie van werken ‘buiten’ en onderzoek doen ‘binnen’ het umc (en vice versa) voor multidisciplinaire vakgebieden makkelijker wordt gemaakt.
  6. De umc’s nemen in het cursusaanbod meer aandacht voor regionale samenwerking op.
  7. Jaarlijks organiseren de netwerken een landelijke bijeenkomst (een ‘vervolg’ op de eerste werkbijeenkomst op 28 januari 2019). Alle umc’s presenteren hier hoe ze in de regio het afgelopen jaar invulling hebben gegeven aan het plan en wat ze in de toekomst gaan doen. 

Het plan geeft aan hoe umc’s hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door wetenschappelijk onderzoek en innovatie steeds vaker ook regionaal in te zetten. Voor de zorg van morgen, dichtbij huis. Umc’s werken hierbij nauw samen met aanbieders van zorg en preventie in de regio, gemeenten, GGD-en, hogescholen, andere onderzoeks- en kennisinstituten en zorgverzekeraars. De vragen en behoeften van patiënten en burgers zijn hierbij leidend. Zo worden per regio kennis- en innovatieagenda’s opgesteld. 

Per umc is een kwartiermaker benoemd, die de drijvende kracht is achter de uitvoering van het plan.

Benieuwd hoe de umc’s onderzoek en innovatie versterken in de regio?

Op 16 november 2020 hebben we tijdens de online 'Werkconferentie Onderzoek & Innovatie met en voor de gezonde regio' in vogelvlucht laten zien wat de afgelopen periode in de regio’s is gebeurd én welke acties de komende periode gepland staan. De kwartiermakers uit elke regio en de regionale partners hebben toen hun aanpak en resultaten laten zien aan onder meer het ministerie van VWS.

Umc Nederland

Bekijk de "tussenstand" in de verschillende regio's hieronder.