Als umc’s ontwikkelen we academische kennis en expertise over preventie, ziekten en behandelingen met de regio. Die kennis en expertise kan vervolgens toegepast worden in de gezondheidszorg in bredere zin. We versnellen zo innovaties in preventie en de zorg en zijn op deze manier de academische motor in de regio. Alle umc’s werken nauw samen met aanbieders van zorg en preventie in de eigen regio, andere onderzoeks- en kennisinstituten, gemeenten, GGD’s, hogescholen en zorgverzekeraars. We ontwikkelen en delen kennis en expertise met de regionale samenwerkingspartners over preventie en over de juiste zorg op de juiste plek. Ook delen we data op die gebieden.

UMC Utrecht

Health Hub Utrecht, het regionale zorgnetwerk voor gezond stedelijk leven, breidt steeds verder uit. 25 uiteenlopende organisaties doen mee. Zij informeren en inspireren elkaar, delen kennis en ontwikkelen ideeën. De gemeente Utrecht en UMC Utrecht trekken deze hub gericht op digitale transformatie, preventie en arbeidsmarkt. Klik hier voor meer informatie.

Wetenschappers van Erasmus MC, TU Delft en Erasmus Universiteit werken samen om de grote maatschappelijke uitdagingen over gezondheid, duurzaamheid, verstedelijking en digitalisering aan te gaan. Voor de gezondheidszorg is het doel om innovatieve technologieën en behandelingen te ontwikkelingen zodat de zorg duurzaam en houdbaar blijft. Een resultaat is het convergentietraject. Klik hier voor meer informatie.

In december 2020 werd de Kennis- en Innovatieagenda Zuid-Oost Nederland gelanceerd op initiatief van het Maastricht UMC+. Bij de totstandkoming van Kennis- en Innovatieagenda Zuidoost-Nederland zijn tal van partijen betrokken: van overheden, industrie en burgerinitiatieven tot zorgverzekeraars, ziekenhuizen en zorginstellingen. De vier hoofddoelen tot 2030: minder sociaal-economische gezondheidsverschillen, betere ondersteuning en zorg voor ouderen, samenhang in aanbod van ondersteuning en zorg, beheersbare zorgkosten. Klik hier voor meer informatie.

‘Ik herstel’ is een effectieve e-health-interventie, in de vorm van een app. De app is gericht op sneller herstel na een buikoperatie en is ontwikkeld samen met zorgverleners en patiënten. De app wordt nu eerst bij drie of vier andere ziekenhuizen in gebruik genomen en in 2021 in het hele land. De wetenschappelijke evaluatie wordt gedaan door Amsterdam UMC. Klik hier voor meer informatie.

Onderzoekers en hoogleraren van het Radboudumc werken in het Oost NL Open Innovatieplatform mee aan versnellen en toepassen van (zorg)innovaties om twee extra gezonde jaren aan het leven van burgers toe te voegen. 60 researchers en vier hoogleraren zijn actief betrokken bij en trekker van Topfit-missieprogramma’s ‘Burger in control voor zijn/haar eigen gezondheid’. Klik hier voor meer informatie.

Medical Delta brengt drie gerenommeerde universiteiten, twee universitair medische centra, vier hogescholen, overheden, bedrijven, zorginstellingen en andere partijen in Zuid-Holland samen. Ruim 250 wetenschappers werken samen aan technologische oplossingen voor duurzame zorg. Ook bedrijven, zorginstellingen, de provincie en grote steden zijn nauw betrokken via Living Labs waar innovaties in de praktijk worden getest.

De partners in het zorg- en preventienetwerk Preventie Overleg Groningen (POG) hebben als missie ‘meer gezonde jaren’. Het bevolkingsonderzoek Lifelines vormt de basis voor datagedreven preventiebeleid. Er is een regioscan gemaakt om bestaande activiteiten in netwerken te versnellen. Klik hier voor meer informatie.