In nauwe samenwerking met de regionale partners werken de umc’s aan regionale kennis- en innovatieagenda’s, met als doel: academische kennis en expertise ter beschikking stellen aan de regio. De aanpak per regio sluit aan bij de ‘cultuur’ en bouwt voort op bestaande initiatieven. Dit varieert van een proces waarbij het umc als initiator fungeert en de hele regio betrekt bij het versterken van reeds bestaande initiatieven.

UMC Utrecht

Health Hub Utrecht, het regionale zorgnetwerk voor gezond stedelijk leven, breidt steeds verder uit. 25 uiteenlopende organisaties doen mee. Zij informeren en inspireren elkaar, delen kennis en ontwikkelen ideeën. De gemeente Utrecht en UMC Utrecht trekken deze hub gericht op digitale transformatie, preventie en arbeidsmarkt. Klik hier voor meer informatie.

Wetenschappers van Erasmus MC, TU Delft en Erasmus Universiteit werken samen om de grote maatschappelijke uitdagingen over gezondheid, duurzaamheid, verstedelijking en digitalisering aan te gaan. Voor de gezondheidszorg is het doel om innovatieve technologieën en behandelingen te ontwikkelingen zodat de zorg duurzaam en houdbaar blijft. Een resultaat is het convergentietraject. Klik hier voor meer informatie.

Op initiatief van Maastricht UMC+ werken meer dan 100 vertegenwoordigers uit de zorg, onderwijs, overheid en burgerinitiatieven mee aan de kennis- en innovatieagenda Zuid-Oost Nederland. De vier hoofddoelen tot 2030: minder sociaal-economische gezondheidsverschillen, betere ondersteuning en zorg voor ouderen, samenhang in aanbod van ondersteuning en zorg, beheersbare zorgkosten. Klik hier voor meer informatie.

‘Ik herstel’ is een effectieve e-health-interventie, in de vorm van een app. De app is gericht op sneller herstel na een buikoperatie en is ontwikkeld samen met zorgverleners en patiënten. De app wordt nu eerst bij drie of vier andere ziekenhuizen in gebruik genomen en in 2021 in het hele land. De wetenschappelijke evaluatie wordt gedaan door VUmc. Klik hier voor meer informatie.

Onderzoekers en hoogleraren van het Radboudumc werken in het Oost NL Open Innovatieplatform mee aan versnellen en toepassen van (zorg)innovaties om twee extra gezonde jaren aan het leven van burgers toe te voegen. 60 researchers en vier hoogleraren zijn actief betrokken bij en trekker van Topfit-missieprogramma’s ‘Burger in control voor zijn/haar eigen gezondheid’. Klik hier voor meer informatie.

20 promovendi werken mee aan onderzoeksprojecten van LUMC Campus Den Haag. Met het LUMC als trekker werken ziekenhuizen, de Universiteit Leiden, de gemeente Den Haag en de GGD samen met eerstelijnszorggroepen om merkbare meerwaarde te creëren in zorg, opleiding, medisch onderwijs en patiëntgebonden onderzoek in de regio. Klik hier voor meer informatie.

De partners in het zorg- en preventienetwerk Preventie Overleg Groningen (POG) hebben als missie ‘meer gezonde jaren’. Het bevolkingsonderzoek Lifelines vormt de basis voor datagedreven preventiebeleid. Er is een regioscan gemaakt om bestaande activiteiten in netwerken te versnellen. Klik hier voor meer informatie.