Welk effect heeft de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen? Dat onderzoekt het programma RN2Blend.

RN2Blend staat voor Registered Nurses to Blend en startte in 2019. Het is een onderzoeksprogramma dat de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen in ziekenhuizen en umc’s wetenschappelijk onderzoekt en begeleidt. Door functiedifferentiatie worden de taken van verpleegkundigen opnieuw ingevuld in nieuwe en/of vernieuwde functies. De hernieuwde taken worden vastgesteld op basis van waar de verpleegkundige in kwestie goed in is en in welke vaardigheden diegene wil doorgroeien. Hun individuele kwaliteiten worden daardoor ook beter herkend en ingezet. Het belangrijkste doel van functiedifferentiatie: de kwaliteit van zorg naar een nog hoger peil brengen en de zorg toekomstbestendig maken. Dat is nodig omdat de zorg snel aan het veranderen is. Behandelingen worden ingewikkelder, de technologische mogelijkheden zijn enorm toegenomen, en er zijn meer zorgpartijen bij betrokken. Hierbij vervullen verpleegkundigen een sleutelrol: hun vak verandert continu mee.

RN2Blend laat zien welke veranderingen kunnen ontstaan in de praktijk en hoe het beroep van verpleegkundige zich ontwikkelt op verschillende niveaus van opleiding en ervaring, en bij diverse competenties. Het programma levert straks resultaten op voor de gehele zorg. Het is daarmee van belang voor iedereen die bij verpleegkunde betrokken is.

Voor ziekenhuizen is het interessant om te zien wat gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen hen kan opleveren, bijvoorbeeld in termen van tevredenheid, gezondheidswinst of personeelsverloop. Daarnaast wil het onderzoek duidelijk maken hoe gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen het beste vorm kan krijgen en wat daar allemaal voor nodig is. In de proeftuinen is hier bij de ziekenhuizen en umc's al ervaring mee opgedaan. RN2Blend gaat hiermee verder, met als doel ziekenhuizen van elkaar te laten leren.

FD Tool

De NFU en de Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben verschillende tools ontwikkeld die kunnen helpen om functiedifferentiatie soepel te laten verlopen. Een daarvan is de FD Tool. Dat is een kwaliteitsverbeterinstrument om de kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg en de baantevredenheid van verpleegkundigen te meten voor en na de invoering van functiedifferentiatie. Zo kan elk ziekenhuis inzicht krijgen in de effecten – en daarmee de mogelijke meerwaarde – van de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen. Dit gebeurt onder meer aan de hand van internationaal gevalideerde vragenlijsten. Onderzoeksbureau Newcom voert het onderzoek uit.

RN2Blend wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS en is een samenwerkingsverband van de NFU en de NVZ, met onderzoekers van Radboudumc, UMC Utrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Utrecht en het Spaarne Gasthuis.