Welk effect heeft de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen? Dat onderzoekt het programma RN2Blend.

RN2Blend staat voor Registered Nurses to Blend. Het is een vierjarig onderzoeksprogramma dat de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen in ziekenhuizen en umc’s wetenschappelijk onderzoekt en begeleidt. Door functiedifferentiatie worden de taken van verpleegkundigen herschikt in nieuwe en/of vernieuwde functies. Het belangrijkste doel van functiedifferentiatie: de kwaliteit van zorg naar een nog hoger peil brengen en de zorg toekomstbestendig maken. Dat is nodig omdat de zorg snel aan het veranderen is. Behandelingen worden ingewikkelder, de technologische mogelijkheden zijn enorm toegenomen, en er zijn meer zorgpartijen bij betrokken. Hierbij vervullen verpleegkundigen een sleutelrol: hun vak verandert continu mee. En hun individuele kwaliteiten worden daardoor ook beter herkend en ingezet.

Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS en is een samenwerkingsverband van de NFU en Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), met onderzoekers van Radboudumc, UMC Utrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Utrecht en het Spaarne Gasthuis. Natuurlijk vindt het onderzoek binnen veel meer ziekenhuizen en umc’s plaats. En niet alleen daar: de onderzoekers zoeken naar samenwerkingsverbanden met stakeholders, zoals V&VN, en organisaties binnen andere branches.

RN2Blend laat zien welke veranderingen kunnen ontstaan in de praktijk en hoe het beroep van verpleegkundige zich ontwikkelt op verschillende niveaus van opleiding en ervaring, en bij diverse competenties. Het programma levert straks resultaten op voor de gehele zorg. Het is daarmee van belang voor iedereen die bij verpleegkunde betrokken is.

Voor ziekenhuizen is het interessant om te zien wat gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen hen kan opleveren, bijvoorbeeld in termen van tevredenheid, gezondheidswinst of personeelsverloop. Daarnaast wil het onderzoek duidelijk maken hoe gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen het beste vorm kan krijgen en wat daar allemaal voor nodig is. In de proeftuinen is hier bij de ziekenhuizen en umc's al ervaring mee opgedaan. RN2Blend gaat hiermee verder, met als doel ziekenhuizen van elkaar te laten leren. De onderzoekers ondersteunen dit proces met wetenschappelijke input waarmee ook overkoepelende uitspraken kunnen worden gedaan.

FD Tool

De NFU en NVZ hebben verschillende tools ontwikkeld die kunnen helpen om functiedifferentiatie soepel te laten verlopen. Een daarvan is de FD Tool. Dat is een kwaliteitsverbeterinstrument voor algemene ziekenhuizen en umc’s. Met de tool kan elk ziekenhuis inzicht krijgen in de effecten – en daarmee de mogelijke meerwaarde – van de gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen. De tool meet de kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg en de baantevredenheid van verpleegkundigen. Zowel voor als na de invoering van functiedifferentiatie. Dit gebeurt onder meer aan de hand van internationaal gevalideerde vragenlijsten. Onderzoeksbureau Newcom voert het onderzoek uit.