Hoe verbeteren we onze gezondheidszorg continu? En hoe houden we de zorg betaalbaar? Deze vragen staan centraal in het Nationaal Plan, de vertaling van de umc’s van de Nationale Wetenschapsagenda.

Sleutelwoorden voor een duurzame gezondheidszorg: samenwerking en innovatie

Maar liefst een kwart van de 12.000 publieksvragen aan de Nationale Wetenschapsagenda gaat over gezondheid en innovatie in de zorg. Een sterk signaal uit de maatschappij waar de umc’s direct actie op hebben ondernomen.

Wetenschap als drijvende kracht

Op 10 februari 2016 heeft Minister Bussemaker van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het Nationaal Plan Academische Geneeskunde, Biomedische wetenschap en Gezondheidszorgonderzoek in ontvangst genomen. Met dit plan reageerden de umc’s op de vele vragen uit de maatschappij aan de Nationale Wetenschapsagenda over gezondheid en zorg. De umc’s zijn in Nederland verantwoordelijk zijn voor het leeuwendeel van het onderzoek op dit terrein. Ze hebben gezamenlijk, met hun Nationaal Plan, gereageerd op dit sterke signaal uit de maatschappij. Het plan beschrijft hoe de umc’s met innovatief wetenschappelijk onderzoek het initiatief nemen om oplossingen te vinden voor één van de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd: hoe maken we onze gezondheidszorg telkens beter en houden we deze betaalbaar?

Stap voorwaarts

Het plan is tot stand gekomen in nauwe samenspraak tussen de decanen van de umc’s en is mede gebaseerd op de inbreng van tientallen hoogleraren. Minister Bussemaker zei destijds over het plan: “Dit is precies wat ik voor ogen heb met de Nationale Wetenschapsagenda: door nieuwe samenwerkingen wetenschappelijke antwoorden vinden op de vragen die leven in de maatschappij. Dit kan een enorme stap voorwaarts zijn in de zoektocht naar een duurzame gezondheidszorg.”