De NFU, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en het ministerie van VWS beheren samen een fonds waaruit een aantal ziekenhuisopleidingen voor gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch-ondersteunende functies wordt bekostigd: het Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO).

Een aantal opleidingen, waaronder die tot IC- en SEH-verpleegkundige, operatieassistent en anesthesiemedewerker, worden onder meer vergoed vanuit het FZO. Umc’s en algemene ziekenhuizen spelen een rol in het opleiden van deze gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch-ondersteunend personeel. Zij bieden een werkplaatsfunctie, waarbij vaak wordt samengewerkt met hbo- en mbo-instellingen in lokale en subregionale netwerken.

Het FZO stimuleert umc’s en algemene ziekenhuizen in het opleiden van specifieke medewerkers. Dit betreft een aantal opleidingen die vallen onder het College Zorg Opleidingen (CZO).

Het Capaciteitsorgaan onderzoekt de toekomstig benodigde capaciteit aan professionals in de zorg. Zij verwachten een toenemende druk op de nu al krappe arbeidsmarkt van FZO-professionals. Hun ramingen laten zien dat umc’s en ziekenhuizen de komende jaren substantieel méér gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch ondersteuners moeten opleiden om in de behoefte te kunnen voorzien. De focus ligt dan ook op de verdere verhoging van de instroom in ziekenhuisopleidingen en het aantal gediplomeerden.

De NFU, NVZ en V&VN hebben de FZO Taskforce opgericht om te onderzoeken hoe meer gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch ondersteuners kunnen worden opgeleid. Deze Taskforce heeft inmiddels richtinggevende adviezen geformuleerd om meer mensen op te kunnen leiden. Voor meer informatie: zie het eindrapport, deze overzichtelijke infographic en de animatie hierboven.