De NFU, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en het ministerie van VWS beheren samen een fonds waaruit een aantal ziekenhuisopleidingen voor gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch-ondersteunende functies wordt bekostigd: het Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO).

Een aantal verpleegkundige vervolgopleidingen en medische ondersteunende opleidingen worden vergoed vanuit het FZO. Denk aan de opleiding tot IC- of SEH-verpleegkundige of de opleidingen tot operatieassistent en anesthesiemedewerker. Umc’s en algemene ziekenhuizen spelen een rol in het opleiden van deze gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch-ondersteunend personeel. Zij bieden een werkplaatsfunctie, waarbij het theoretisch deel van de opleidingen door een opleidingsinstituut wordt verzorgd. De umc’s spelen hierin een centrale rol.

Het FZO stimuleert umc’s en algemene ziekenhuizen in het opleiden van specifieke medewerkers. Dit betreft een aantal opleidingen die vallen onder het College Zorg Opleidingen (CZO).

Het ministerie van VWS, NZa, CZO en NVZ zijn in overleg over de overgang van bekostiging van diploma’s naar certificaten vanaf 2025. Hierbij past de uitbreiding van de bekostiging met 12 CZO-opleidingen die nu nog niet onder de FZO-bekostiging vallen.

Door het meer op maat gericht opleiden, en de bekostiging op basis van certificaten (deelopleidingen) in plaats van diploma’s (volledige opleidingen), hebben verpleegkundigen en medische ondersteuners meer loopbaanperspectief omdat zij makkelijker kunnen bijscholen. Daarnaast veranderen zorgopleidingen op deze manier flexibel mee met de nieuwe zorgvraag en inrichting van zorgorganisaties.

Capaciteitsorgaan

Het Capaciteitsorgaan onderzoekt de toekomstig benodigde capaciteit aan professionals in de zorg. Zij verwachten een toenemende druk op de nu al krappe arbeidsmarkt van FZO-professionals. Hun ramingen laten zien dat umc’s en ziekenhuizen de komende jaren substantieel méér gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch ondersteuners moeten opleiden om in de behoefte te kunnen voorzien. De focus ligt dan ook op de verdere verhoging van de instroom in ziekenhuisopleidingen en het aantal gediplomeerden.

De NFU, NVZ en V&VN hebben de FZO Taskforce opgericht om te onderzoeken hoe meer gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch ondersteuners kunnen worden opgeleid. Deze Taskforce heeft inmiddels richtinggevende adviezen geformuleerd om meer mensen op te kunnen leiden. Bekijk het eindrapport, deze overzichtelijke infographic en de animatie hierboven.