Er kan veel voordeel worden behaald wanneer de umc’s gezamenlijk hulpmiddelen en medicijnen inkopen en wanneer de inkoopprocessen beter worden ingericht. Het programma NFU-inkoopsamenwerking zet zich hier actief voor in.

NFU-inkoopsamenwerking wil het percentage dat umc's gezamenlijk inkopen significant verhogen: naar tenminste 30% over de inkoopomzet van € 2 miljard per jaar*. Dat willen we bereiken door:

  • innovatieve- en reguliere medische hulpmiddelen in te kopen, passend bij de eisen die zorgprofessionals stellen aan het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg;
  • bij te dragen aan goede en betaalbare zorg, onderwijs, opleiding en onderzoek door producten en diensten tegen een optimale prijs-kwaliteitverhouding in te kopen en zo verantwoord om te gaan met publieke middelen;
  • het innovatief karakter van de umc's te vergroten middels samenwerking met de markt;
  • de concurrentiepositie van de umc’s te versterken en de invloed op de markt te laten toenemen;
  • beschikbare mensen en middelen krachtig en efficiënt in te zetten.

Op deze manier wordt het hoofd geboden aan maatschappelijke ontwikkelingen waarmee de umc’s geconfronteerd worden:

  • de kostenstijging van geneesmiddelen;
  • de verandering van financiële stromen en wetgeving naast de achterblijvende stijging van opbrengsten;
  • snelle en vergaande technologische ontwikkelingen;
  • de groeiende behoefte om meerwaarde te creëren voor patiënten en duurzaamheid te integreren in bedrijfsprocessen;
  • toeleveranciers die zich steeds meer consolideren en versterken.

De kracht van zeven

Uitgangspunt van het programma NFU-inkoopsamenwerking is dat de umc’s samen optrekken. Samen sterk staan tegenover leveranciers en samen aanwezige kwaliteiten en kennis synergetisch benutten. Met z'n zevenen samenwerken, 'tenzij'. Het is van belang dat een umc dat ergens niet aan meedoet aan de anderen kan uitleggen waarom dat zo is (‘comply or explain’).

* Exclusief de uitgaven voor geneesmiddelen.