De kosten van (dure) geneesmiddelen stijgen snel en leggen een fors beslag op de totale zorguitgaven. De NFU heeft hier dan ook een van zijn aandachtspunten van gemaakt.

De umc’s vervullen een belangrijke maatschappelijke rol door een actieve bijdrage te leveren aan de discussie rond dure geneesmiddelen. De NFU en umc’s willen door kennis en kwaliteit te bundelen kostenstijging tegengaan en de effectiviteit van nieuwe geneesmiddelen vergroten. Ook is het voor de NFU belangrijk om ervoor te zorgen dat geneesmiddelen makkelijk toegankelijk zijn en blijven voor iedere Nederlander. Dat doen we onder meer door deel nemen aan diverse projecten en initiatieven. Ook voeren we een gezamenlijk actieplan met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Federatie Medisch Specialisten en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) uit.

COVID-19

COVID-19

De NFU zet samen met de umc’s ook in op de gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen (bundeling krachten). Enerzijds door de krachten van de iZAAZ’s (inkoopcombinatie ziekenhuisapotheken en umc’s) te bundelen, en anderzijds door gezamenlijke inkooptrajecten te voeren met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

De COVID-19-pandemie heeft ook voor een dergelijke samenwerking gezorgd. Om de sterk groeiende vraag aan geneesmiddelen op de intensive care voor de behandeling van COVID-19-patiënten aan te kunnen, coördineert de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Apothekers (NVZA) de beschikbaarheid van deze geneesmiddelen landelijk sinds april 2020. Dat hebben de NFU, NVZA, NVZ, BG Pharma, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) gezamenlijk besloten, in opdracht van het ministerie van VWS.