De kosten van (dure) geneesmiddelen stijgen snel en leggen een fors beslag op de totale zorguitgaven. De NFU heeft hier dan ook een van zijn aandachtspunten van gemaakt.

De umc’s vervullen een belangrijke maatschappelijke rol door een actieve bijdrage te leveren aan de discussie rond dure geneesmiddelen. De NFU en umc’s willen door kennis en kwaliteit te bundelen kostenstijging tegengaan en de effectiviteit van nieuwe geneesmiddelen vergroten. Ook is het voor de NFU belangrijk om ervoor te zorgen dat geneesmiddelen makkelijk toegankelijk zijn en blijven voor iedere Nederlander. Dat doen we onder meer door deel nemen aan diverse projecten en initiatieven. Ook voeren we een gezamenlijk actieplan met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Federatie Medisch Specialisten en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) uit.

COVID-19