Umc's verzorgen alle medische opleidingen zoals van basisarts tot medisch specialist, verpleegkunde, biomedische wetenschappen en tandheelkunde. Daarbinnen wordt ook veel aandacht besteed aan preventie.

In het nieuwe Raamplan Artsenopleiding 2020 is preventie een van de thema’s. Tijdens hun opleiding leren de artsen van de toekomst bijvoorbeeld meer over de invloed van leefstijl, specifieke doelgroepen en sociale context. Ze krijgen ook bruikbare handvatten om patiënten te stimuleren hun manier van leven te veranderen. Een tweetal voorbeelden van preventie als onderdeel van de artsenopleiding.

Voeding en leefstijlzorg

Erasmus MC heeft een leerlijn Preventie voor alle studenten, en biedt verschillende minors aan op het gebied van preventie. In Rotterdam is ook de Stichting Student en Leefstijl Rotterdam opgericht. Dit landelijke platform verspreidt kennis over onder meer voeding en leefstijl onder toekomstig artsen. Het verzorgt bijvoorbeeld de 10-daagse minor Student Experienced in Lifestyle and Food (SELF).

Gezonde grote stad

In samenwerking met de gemeente Rotterdam en de Erasmus School of Health Policy wordt de minor Public Health: De Gezonde Grote Stad aangeboden. Geneeskundestudenten leren hier meer over hoe de gezondheid van een bevolking(sgroep) kan worden verbeterd door collectieve preventieve maatregelen. Denk daarbij aan vaccinaties, de organisatie van zorg, voorlichting, sanitaire oplossingen en sociale voorzieningen.