De umc’s integreren leefstijl steeds meer in de zorg van hun patiënten. Hoe doen ze dat precies?

Er bestaan inmiddels allerlei voor- en nazorgprogramma's, waarmee patiënten bijvoorbeeld voor en na een operatie werken aan een goede conditie. Ook hebben de umc’s leefstijlpoli's opgezet. Zorgverzekeraars nemen preventieve zorg steeds vaker op in contracten met zorgaanbieders. Dat maakt het voor de umc's ook makkelijker om preventieprogramma's te ontwikkelen en te financieren. Zo is de Gecombineerde Leefstijlinterventie opgenomen in het basispakket. Dit programma is gericht op de gedragsaanpak van mensen met overgewicht. Ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) benadrukt het belang van domeinoverstijgende analyse om zo preventie te intensiveren. Ze bepreken bijvoorbeeld met de umc’s hoe onder meer contractering van preventie beter kan worden georganiseerd.

Sneller herstel na operatie

Het UMCG heeft voor hartpatiënten het programma Better In Better Out (BiBo) ontwikkeld. De kern van BiBo: ​flink trainen en gezond eten vóór je wordt geopereerd en daar ná de operatie zo snel mogelijk weer mee doorgaan. Het programma moet leiden tot minder complicaties en (her)operaties en tot sneller herstel van de patiënt. BiBo wordt inmiddels ook in andere umc’s gebruikt.

Fit worden en blijven

Radboudumc heeft samen met AFAS Foundation, Stichting Voeding Leeft en de Vereniging Arts en Leefstijl het leefstijlproject Beter Gezond opgericht. Dit was in eerste instantie alleen gericht op mensen met kanker maar is nu bedoeld om alle Radboudumc-patiënten gezond te laten leven. Het project omvat diverse programma’s. Fit4Surgery bijvoorbeeld helpt mensen om binnen vier weken fit te worden en te blijven.