De umc’s integreren leefstijl steeds meer in de zorg van hun patiënten. Hoe doen ze dat precies?

Er bestaan inmiddels allerlei voor- en nazorgprogramma's, waarmee patiënten bijvoorbeeld voor en na een operatie werken aan een goede conditie. Ook hebben de umc’s leefstijlpoli's opgezet. Zorgverzekeraars nemen preventieve zorg steeds vaker op in contracten met zorgaanbieders. Dat maakt het voor de umc's ook makkelijker om preventieprogramma's te ontwikkelen en te financieren. Zo is de Gecombineerde Leefstijlinterventie opgenomen in het basispakket. Dit programma is gericht op de gedragsaanpak van mensen met overgewicht. Ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) benadrukt het belang van domeinoverstijgende analyse om zo preventie te intensiveren. Ze bepreken bijvoorbeeld met de umc’s hoe onder meer contractering van preventie beter kan worden georganiseerd.

Groningen Leefstijl Interventie Model

Het UMCG vindt aandacht voor leefstijl heel belangrijk. In 2021 is het UMCG daarom gestart met GLIM dat als doel heeft leefstijl te integreren in de behandelingen. GLIM omvat prehabilitatie (fitter maken van de patiënt voor operatie) en chronische leefstijlbegeleiding (tijdens behandeling en herstel). GLIM is de basis voor onderzoek en onderwijs als het gaat om leefstijlgeneeskunde. In 2021 is gestart met vier focusprojecten op de afdelingen Mond-, Keel-, Aangezichtschirurgie, Hepato-pancreato-biliaire chirurgie, Plastische chirurgie en het Groningen Transplantatiecentrum in nauwe samenwerking met het Centrum voor Revalidatie. GLIM geeft invulling aan het UMCG speerpunt healthy ageing in de zorg.

Fit worden en blijven

Radboudumc heeft samen met AFAS Foundation, Stichting Voeding Leeft en de Vereniging Arts en Leefstijl het leefstijlproject Beter Gezond opgericht. Dit was in eerste instantie alleen gericht op mensen met kanker maar is nu bedoeld om alle Radboudumc-patiënten gezond te laten leven. Het project omvat diverse programma’s. Fit4Surgery bijvoorbeeld helpt mensen om binnen vier weken fit te worden en te blijven.