Om de sterke kostenstijging van (dure) geneesmiddelen te beperken, neemt de NFU deel aan diverse projecten en initiatieven.

Een greep uit de lopende activiteiten:

  • De NFU heeft zitting in de regiegroep Horizonscan+ Geneesmiddelen. Onder regie van het Zorginstituut, krijgen de umc’s vroegtijdig inzicht in de toetreding van innovatieve geneesmiddelen tot de Nederlandse markt, en de mogelijke gevolgen hiervan, zodat zij hierop kunnen anticiperen. Ook wordt nagedacht over de bredere implementatie/inzet van de Horizonscan. Plus: moet breder gebruik worden gemaakt van werkgroepen, bijvoorbeeld bij de beslissing welke middelen op welk niveau (voor markttoelating) ingekocht zouden kunnen worden?
  • We zijn betrokken bij het bepalen van de verdere ontwikkeling van de ‘sluis’ van het ministerie van VWS en welke middelen hier in komen. Nieuwe medicijnen die in umc’s worden gebruikt (intramurale geneesmiddelen), worden meestal zonder bijzondere (prijs)afspraken toegelaten tot het basispakket. Maar de minister voor Medische Zorg kan besluiten om nieuwe middelen, vanwege de hoge prijs, toch tijdelijk uit het pakket te houden, oftewel in de ‘sluis’ te plaatsen. In de tussentijd kan het Zorginstituut een advies uitbrengen over wel/geen opname in het basispakket. En kan de minister met de fabrikant onderhandelen over de prijs. Op basis van de gegevens uit de Horizonscan Geneesmiddelen besluit de minister welke medicijnen in de sluis moeten komen. Het gaat om geneesmiddelen of behandelingen die met name bij medisch-specialistische zorg binnen ziekenhuizen worden ingezet. Het zijn medicijnen waarbij de behandelkosten per patiënt heel hoog kunnen oplopen of waarvan de totale kosten per jaar sterk kunnen stijgen als ze voor veel patiënten worden ingezet.
  • Samen met ZonMW analyseert de NFU de geneesmiddelenregistraties en de rol van de umc’s erbij.
  • De umc’s ondernemen allerlei initiatieven om de doelmatigheid van geneesmiddelen op te schalen.

Transformatiedeal Dure Geneesmiddelen
De stijgende kosten van dure geneesmiddelen (DGM) zetten de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg in Nederland onder druk. Vanuit maatschappelijk belang is dit onwenselijk. Samenwerken is essentieel om de kosten van DGM te beteugelen en kwalitatief goede zorg te kunnen blijven leveren. Daarom hebben ZN en NFU in 2020 een Transformatiedeal Dure Geneesmiddelen gesloten. Hierbij staan de patiënt en premiebetaler, en dus niet de commerciële belangen van farmaceuten, voorop. ZN en NFU zien de volgende drie onderwerpen als een logische eerste stap in het waarmaken van de gemeenschappelijke ambitie:

  • Beheerste in- en uitstroom van nieuwe geneesmiddelen
  • Verlaging van de inkoopprijs van DGM door ziekenhuizen
  • Vermindering van het volume (gepast gebruik) bij gelijkblijvende of betere effectiviteit.