Om de sterke kostenstijging van (dure) geneesmiddelen te beperken, neemt de NFU deel aan diverse projecten en initiatieven.

Een greep uit de lopende activiteiten:

  • De NFU heeft zitting in de regiegroep Horizonscan+ Geneesmiddelen. Onder regie van het Zorginstituut, krijgen de umc’s vroegtijdig inzicht in de toetreding van innovatieve geneesmiddelen tot de Nederlandse markt, en de mogelijke gevolgen hiervan, zodat zij hierop kunnen anticiperen. Ook wordt nagedacht over de bredere implementatie/inzet van de Horizonscan. Plus: moet breder gebruik worden gemaakt van werkgroepen, bijvoorbeeld bij de beslissing welke middelen op welk niveau (voor markttoelating) ingekocht zouden kunnen worden?
  • We zijn betrokken bij het bepalen van de verdere ontwikkeling van de ‘sluis’ van het ministerie van VWS en welke middelen hier in komen. Nieuwe medicijnen die in umc’s worden gebruikt (intramurale geneesmiddelen), worden meestal zonder bijzondere (prijs)afspraken toegelaten tot het basispakket. Maar de minister voor Medische Zorg kan besluiten om nieuwe middelen, vanwege de hoge prijs, toch tijdelijk uit het pakket te houden, oftewel in de ‘sluis’ te plaatsen. In de tussentijd kan het Zorginstituut een advies uitbrengen over wel/geen opname in het basispakket. En kan de minister met de fabrikant onderhandelen over de prijs. Op basis van de gegevens uit de Horizonscan Geneesmiddelen besluit de minister welke medicijnen in de sluis moeten komen. Het gaat om geneesmiddelen of behandelingen die met name bij medisch-specialistische zorg binnen ziekenhuizen worden ingezet. Het zijn medicijnen waarbij de behandelkosten per patiënt heel hoog kunnen oplopen of waarvan de totale kosten per jaar sterk kunnen stijgen als ze voor veel patiënten worden ingezet.
  • Samen met ZonMW analyseert de NFU de geneesmiddelenregistraties en de rol van de umc’s erbij.
  • De umc’s ondernemen allerlei initiatieven om de doelmatigheid van geneesmiddelen op te schalen.

GIDS-programma: Geneesmiddel Initiatieven op Doelmatigheid & Spillagereductie

De stijgende kosten van dure geneesmiddelen (DGM) zetten de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg in Nederland onder druk. Samenwerken op gepaste zorg is essentieel om dure geneesmiddelen betaalbaar te houden en kwalitatief goede zorg te blijven leveren.

Daarom hebben Zorgverzekeraars Nederland en NFU in 2020 een Transformatiedeal Dure Geneesmiddelen gesloten, waarna het GIDS-programma (Geneesmiddel Initiatieven op Doelmatigheid & Spillagereductie) van start ging. Het GIDS-programma draait om gepaste zorg met gepast gebruik van dure medicatie. Binnen het programma wordt er samengewerkt en kennis uitgewisseld met onder andere specialisten tussen en binnen de umc’s, apothekers en voorschrijvers.

Initiatieven dure geneesmiddelen

Via GIDS worden initiatieven ingediend om dure geneesmiddelen betaalbaar te houden terwijl we goede zorg blijven leveren. Voorbeelden hiervan zijn dosisoptimalisatie, intervalverlenging, heruitgifte van oncolytica en magistrale bereiding. Nieuwe projectaanvragen worden beoordeeld door de Quickscangroep. Deze groep specialisten is een afvaardiging van umc’s, Zorgverzekeraars Nederland en Treatmeds.

Meer weten over het GIDS-programma of over het indienen van nieuwe initiatieven? Neem contact op met Joost Zuurbier (zuurbier@nfu.nl) of Jan Schnitzler (schnitzler@nfu.nl).