Voor passende zorg moeten we samenwerken in de regio: de juiste zorg op de juiste plek. De regionale partijen maken plannen waarin staat hoe we dat precies gaan doen. Passend bij de regio en de behoeften van patiënten. Dichtbij huis als het kan, maar voor ingewikkelde, gespecialiseerde zorg moeten patiënten misschien naar een ziekenhuis dat wat verder weg van huis ligt. Ook willen we beter samenwerken in de spoedeisende zorg. Zo maken we afspraken over hoe we goede en altijd bereikbare zorg in de avond, nacht en weekenden houden.