Samen bespreken met de patiënt welke zorg het beste bij hem/haar past. Het project Scholing en opleiding wil dit verankeren in de opleiding en nascholing van zorgprofessionals.

Binnen het nationale programma Uitkomstgerichte zorg werkte de NFU samen met andere zorgkoepels en het ministerie van VWS aan verbetering van de kwaliteit van leven van de patiënt en aan Samen beslissen en Leren en verbeteren op basis van uitkomsten. Binnen Uitkomstgerichte zorg liepen diverse projecten. Eén daarvan was Samen beslissen in scholing en opleiding.

Bij Samen beslissen gaat het erom dat de zorgprofessional en de patiënt gezamenlijk bespreken en beslissen welke zorg het beste bij de patiënt past. Uitgangspunt: een behandeling wordt pas als goed ervaren, als deze aansluit bij de persoonlijke situatie en de behoeften van de patiënt. De medische kennis van de zorgprofessional en de wensen en behoeften van de patiënt vullen elkaar hierbij aan.

Een belangrijke voorwaarde voor samen kunnen beslissen is dat alle zorgverleners goed getraind zijn in het bespreken met de patiënt welke behandeling het beste bij diegene past. Daarom zijn interprofessioneel opleidingsmaterialen ontwikkeld voor verpleegkunde- en geneeskundestudenten, aiossen, medisch specialisten, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. De vervolgopleidingen en nascholingen bereiden hen met de ontwikkelde materialen goed voor op het samen-beslis-gesprek in de spreekkamer.

Studenten leren het gesprek aangaan: Weet de patiënt dat hij een keuze heeft in behandelingen en dat zijn/haar mening telt? Wat zijn de behandelopties bij deze patiënt en wat zijn de voor- en nadelen? Wat zijn de behoeftes en de voorkeuren van de patiënt? Hoe komen we samen tot een besluit?

Het project stond onder leiding van Jacqueline de Graaf, Radboudumc en voorzitter NFU-College Medische Vervolgopleidingen en was een samenwerking tussen NFU, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en Federatie Medisch Specialisten (FMS).

Het programma Uitkomstgerichte zorg zal vanaf 2024 worden voortgezet voor verdere implementatie van interventies.

Tools en materialen

Ontwikkelde tools en materialen in het project Scholing en Opleiding in Samen Beslissen:

Medisch specialisten, opleiders, zorgprofessionals

Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten

Co-assistenten