Samen bespreken met de patiënt welke zorg het beste bij diegene past. Het deelproject Scholing en opleiding wil dit verankeren in de opleiding en nascholing van zorgprofessionals.

Tot eind 2022 loopt het nationale programma Uitkomstgerichte zorg. Hierbinnen werkt de NFU samen met andere zorgkoepels en het ministerie van VWS. Doel van het programma: een verbetering van de kwaliteit van leven voor de patiënt, en een verhoging van het werkplezier en de kwaliteit van de zorgverlener. Binnen Uitkomstgerichte zorg lopen diverse projecten. Een daarvan is Samen beslissen.

Bij Samen beslissen gaat het erom dat de zorgprofessional en de patiënt gezamenlijk bespreken en beslissen welke zorg het beste bij de patiënt past. Uitgangspunt: een behandeling wordt pas als goed ervaren als deze aansluit bij de persoonlijke situatie en de behoeften van de patiënt. De medische kennis van de zorgprofessional en de kennis van de patiënt over zijn eigen wensen en behoeften vullen elkaar hierbij aan.

Een belangrijke voorwaarde voor samen kunnen beslissen is dat zorgverleners goed getraind zijn in het met de patiënt bespreken welke behandeling het beste bij diegene past. Vandaar dat binnen Samen beslissen het deelproject Scholing en opleiding is opgestart. Welk medisch beleid past bij de patiënt? Hoe houd ik rekening met wensen, relevante opties, de voor‐ en nadelen van een behandeling et cetera? Het deelproject Scholing en opleiding streeft er, met de vervolgopleiding van de zorgprofessional van de toekomst, naar dat iedere professional erop voorbereid is om samen met de patiënt weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over de juiste zorg op de juiste plek.