Op 1 november 2022 is de Regeling zware beroepen umc’s van start gegaan. Volgens deze regeling kunnen medewerkers in bepaalde beroepen drie jaar voor hun AOW al stoppen met werken.

Werkgevers en vakbonden hebben afgesproken voor welke beroepen dit geldt. Het is een tijdelijke regeling, die loopt tot 1 januari 2026. De tekst van de regeling met een lijst van beroepen vind je hier.

Het kan voorkomen dat jij en je werkgever het niet eens zijn over de toepassing van de Regeling zware beroepen. De NFU en de vakbonden hebben daarom gezamenlijk afgesproken hiervoor een Geschillencommissie in te stellen, waarin zowel mensen uit de vakbonden als uit de umc’s zitten.

Wanneer je het niet eens bent met het besluit van je werkgever, kun je dit voorleggen aan deze Geschillencommissie Zware Beroepen.

Wie zitten er in de Geschillencommissie?

De commissie bestaat uit drie leden onder wie een onafhankelijke voorzitter. Daarnaast zijn er plaatsvervangende leden en een plaatsvervangend voorzitter.

 • Cees Loonstra (onafhankelijk voorzitter)
 • Bram de Klerck (plv. onafhankelijk voorzitter)
 • Arthur Warmer, FNV (lid namens werknemers)
 • Heleen de Boer, FBZ (plv. lid namens werknemers)
 • Bart Vrijaldenhoven, Radboudumc (lid namens werkgevers)
 • plv. lid namens werkgevers – wordt nog ingevuld.

Hoe doe je een beroep op de Geschillencommissie?

Ben je het niet eens met een beslissing van jouw leidinggevende over de regeling? Dan kun je bij de Geschillencommissie een bezwaarschrift indienen. De Geschillencommissie adviseert vervolgens jouw umc over het geschil. In het huishoudelijk reglement van de commissie is opgenomen hoe je een geschil kunt inbrengen, welke stukken je mee moet sturen en welke termijnen er gelden. Je vindt het reglement hier.

Het secretariaat van de Geschillencommissie wordt gevoerd door het CAOP (een externe onafhankelijke organisatie in de publieke sector). De Geschillencommissie zal (afhankelijk van het aantal zaken) één keer per maand bij elkaar komen.

Geschillen kunnen gestuurd worden aan:

Geschillencommissie Regeling Zware Beroepen

Mailadres: administratie.caopjuridisch@caop.nl

Telefoonnummer: 070-376 5746

Geplande vergaderdata van de Geschillencommissie in 2022/2023 zijn:

 • Vrijdag 23 december 2022
 • Vrijdag 27 januari 2023
 • Vrijdag 24 februari 2023
 • Vrijdag 31 maart 2023
 • Vrijdag 28 april 2023
 • Vrijdag 26 mei 2023
 • Vrijdag 30 juni 2023
 • Vrijdag 28 juli 2023
 • Vrijdag 25 augustus 2023
 • Vrijdag 29 september 2023
 • Vrijdag 27 oktober 2023
 • Vrijdag 24 november 2023
 • Vrijdag 15 december 2023

In 2023 vergadert de commissie in principe iedere laatste vrijdag van de maand.