Vanaf het begin van de COVID-19-crisis heeft de NFU op diverse manieren een actieve bijdrage geleverd om de zorg rondom het virus in goede banen te leiden.

De cruciale en unieke rol van de umc’s werkte maximaal tijdens de COVID-19 pandemie. De umc’s stonden aan de wieg van samenwerkingsverbanden, schaalden de zorg op waar mogelijk, gingen in gezamenlijkheid op zoek naar meer kennis over het virus en zetten zich in voor een optimale beschikbaarheid van zorgprofessionals:

  1. Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG): voor onder meer de centrale inkoop en het bijhouden van voorraden van COVID-19-geneesmiddelen, gecoördineerd door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
  2. Landelijk Netwerk Acute Zorg & Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding coördineren de spreiding van patiënten over alle Nederlandse ziekenhuizen.
  3. Verbeterde gegevensuitwisseling: digitale patiëntinformatie reist efficiënt mee bij de verplaatsing van COVID-patiënten, in samenwerking met Registratie aan de bron en Twinn.
  4. Continuïteitsbijdrage (CB): zorgaanbieders kunnen een compensatie van de zorgkosten rondom COVID-19 aanvragen via Zorgverzekeraars Nederland (ZN).
  5. Vergroten beschikbaarheid van zorgprofessionals: acht maatregelen om op korte termijn met de volgende drie thema’s aan de slag te gaan: 1) herstel en behoud 2) passend werken en 3) het vergroten van het arbeidsaanbod. Met deze maatregelen willen we de beschikbaarheid van zorgprofessionals aan het bed verhogen en flexibeler maken. Rode draad in alles, van plan tot en met toepassing, is de inspraak van zorgverleners zelf.

Ook hebben de umc’s de handen ineen geslagen voor COVID-onderzoek. De NFU heeft daarvoor de commissie CoCoN opgericht. Die helpt om de honderden COVID-onderzoeken aan de umc’s te inventariseren, verbinden en prioriteren.

Voor algemene actuele informatie over COVID-19 verwijzen we je door naar de Rijksoverheid. Daar kun je ook terecht voor het Landelijk Consortium Hulpmiddelen.