Nederland kampt met stijgende zorgkosten, een toenemende arbeidsmarktkrapte en steeds meer patiënten met meer dan één chronische ziekte. Als umc’s zien we steeds beter de kracht en de noodzaak van samenwerking in netwerken met partijen binnen en buiten de zorg. We nemen dan ook volop deel aan netwerken voor zorg en preventie, onderwijs en opleiding en wetenschappelijk onderzoek of initiëren ze. Zo dragen we bij aan een toegankelijke en toekomstbestendige zorg voor iedereen in Nederland.

zorg op de juiste plek Erasmus

Samen met andere ziekenhuizen en professionals in de regio stimuleert en faciliteert stichting BeterKeten samenwerkingsprojecten voor patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek in Rotterdam Rijnmond. Vanuit de overtuiging dat gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek en zorg méér waarde oplevert voor de kwaliteit van onderzoek en daarmee voor innovatie van zorg. Klik hier voor meer informatie.

Zorg op de juiste plek amsterdam umc

In Sarphati Amsterdam (AMC) wordt data verzameld van Amsterdamse pasgeborenen. De dataverzameling is gekoppeld aan reguliere JGZ-registraties en beoogt bij te dragen aan gezonde groei en ontwikkeling van alle Amsterdamse kinderen. Nadruk ligt daarbij op het helpen voorkomen van welvaartsziekten zoals diabetes, obesitas en hart- en vaatziekten. Onderzoek, praktijk en beleid worden verbonden. Klik hier voor meer informatie.

zorg op de juiste plek MUMC

Maastricht UMC+ zette oncologisch netwerk OncoZON op voor alle tumorsoorten. OncoZON bedient een gebied van 1,9 miljoen inwoners in Zuidoost Nederland en is een samenwerking tussen negen ziekenhuizen en een radiotherapeutisch centrum. Het netwerk werkt nauw samen met IKNL en deelt data om zorg en afspraken te optimaliseren in regionale tumorwerkgroepen. Klik hier voor meer informatie.

zorg op de juiste plek LUMC

In 2020 kreeg RO West, het Comprehensive Cancer Network, onder regie van LUMC, officieel gestalte. Er zijn nu negen regionale netwerktumorgroepen actief. Elke netwerktumorgroep (NTG) is multidisciplinair en bestaat uit medisch specialisten van de aangesloten ziekenhuizen. Steeds vaker zijn ook verpleegkundig specialisten aangesloten. Klik hier voor meer informatie.

zorg op de juiste plek UMCU

In het Regionaal Academisch Kankercentrum Utrecht (RAKU) krijgen patiënten uit de regio Utrecht met zeldzame tumoren in de slokdarm, maag, alvleesklier, galwegen en lever de beste zorg. In welk ziekenhuis ze ook worden behandeld. Daarvoor werken de specialisten van UMC Utrecht en vier andere ziekenhuizen over de locaties heen. Nu zet UMC Utrecht ook andere samenwerkingen naar dit voorbeeld op. Klik hier voor meer informatie.

zorg op de juiste plek UMCG

Het UMCG is kartrekker van het Citrienprogramma naar regionale oncologienetwerken. Eén van de eerste resultaten is dat steeds meer ziekenhuizen beelden en de patiëntsamenvatting via het XDS-netwerk kunnen versturen en ontvangen. Veilig en eenvoudig. Uitwisseling van zorginformatie is essentieel voor goede oncologische netwerkzorg. Klik hier voor meer informatie.

zorg op de juiste plek RadboudUMC

Radboudumc is, samen met GGD en gemeenten, initiatiefnemer van het netwerk ‘Wij zijn Groen Gezond en in Beweging Nijmegen’ dat als eerste in Nederland een lokaal preventieakkoord heeft afgesloten. In dit kader stimuleert het Radboudumc een gezonde leefstijl bij patiënten, medewerkers en studenten: een rookvrije omgeving, meer bewegen, gezond eten en bewust van alcohol. Klik hier voor meer informatie.

umcs_samen

Jongvolwassenen van 18 t/m 39 jaar met kanker (adolescents & young adults, 'AYA’s') vormen een aparte patiëntengroep met unieke medische en psychosociale karakteristieken. Elk umc behandelt jaarlijks 150-250 AYA’s. Leeftijdsspecifieke AYA-zorg is in netwerkverband georganiseerd. Daarom heeft elk umc een AYA-poli voor complexe AYA-zorgvragen en professionele consultatie. En elke AYA-poli is coördinator van een regionaal AYA- zorgnetwerk.