Medisch-specialistische vervolgopleidingen vinden steeds meer plaats binnen regionale netwerken met meerdere opleidingsinstellingen. Zo kunnen aiossen (artsen in opleiding tot specialist) optimaal gebruik maken van de kennis en expertise in de regio. Dat vraagt om een breed gedragen visie op regionaal opleiden. Umc’s en ziekenhuizen, aiossen en medisch specialisten hebben daarvoor de handen ineengeslagen.

Leren van en met elkaar


Samen ontwikkelden De Jonge Specialist (DJS), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ), Federatie Medisch Specialisten en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) een visie op regionaal opleiden. Prof. dr. Jacqueline de Graaf, voorzitter landelijke werkgroep Regionaal Opleiden en directeur Medische Vervolgopleidingen Radboudumc: “Transparant, samen en gelijkwaardig. Dat waren de uitgangspunten waaronder wij met elkaar hebben gewerkt aan een visie op regionaal opleiden. Dat er nu een breed gedragen visiedocument én een praktische handreiking ligt, betekent een grote stap voorwaarts in het toekomstbestendig maken van regionaal opleiden.” De werkgroep roept aiossen, opleiders en bestuurders op hun feedback, best practices en brilliant failures vooral te blijven delen. Want leren doe je van en met elkaar.

Opleidingsplan op maat


Anu ter Haar, aios Kindergeneeskunde en secretaris DJS: “Het is goed dat er nu een visie met een praktische handreiking is over regionaal opleiden. Voor aiossen is het een mooie kans om gebruik te maken van alle mogelijkheden die een regionaal verband te bieden heeft, bijvoorbeeld ten aanzien van differentiatiestages. Aiossen kunnen zo hun individueel opleidingsplan beter vormgeven om de medisch specialist in de toekomst te kunnen worden die ze willen worden.”

Vragen en praktische tips


Het visiedocument en de handreiking zijn inspirerend én praktisch. Wat betekent regionaal opleiden voor de ziekenhuizen en umc’s en voor de kwaliteit van de medisch-specialistische vervolgopleidingen? Hoe kan de continuïteit in de opleiding worden geborgd? Houden opleiders alle aiossen in beeld? Ook staan er praktische tips in voor het regionaal organiseren van de medische vervolgopleidingen.