Verpleegkundig zeggenschap staat hoog op de politieke agenda. Voor verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders is het meer dan ooit belangrijk dat zij een sterke positie hebben, zowel in hun eigen organisatie, als op landelijk niveau.

Verpleegkundig leiderschap is een essentiële voorwaarde voor het realiseren van de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg (TAZ). De afgelopen jaren is er dan ook steeds meer aandacht voor. In 2019 kwam er een nationale subsidie om verpleegkundig zeggenschap verder te kunnen ontwikkelen.

Met deze financiële impuls zijn alle universitair medische centra (umc’s) actief bezig met de ontwikkeling van zeggenschap en het (her)inrichten van het verpleegkundig landschap. De impact van deze subsidie reikt verder dan alleen zeggenschap; het raakt aan cruciale thema's als interprofessioneel samenwerken, het aantrekken en behouden van zorgverleners en levenslang leren. Ook zijn er duidelijke verbanden met de verschillende zorgopleidingen en de arbeidsmarkt.

Alle umc's hebben inmiddels projecten rondom verpleegkundig zeggenschap. Hieronder laten de umc's zien hoe zij verpleegkundig zeggenschap vormgeven binnen hun eigen organisatie.

Klik op het logo van de umc om het voorbeeld te zien.

Zeggenschap in de Zorg

map