De umc’s vinden het belangrijk dat de kennis die het onderzoek aan de umc’s oplevert, bijdraagt aan nieuwe wetenschappelijke inzichten en aan een gezondere en welvarende maatschappij. Het rapport ‘Research Impact of the Dutch University Medical Centres’ beschrijft deze bijdrage.

Het laat zien dat de umc’s zich op het gebied van wetenschappelijke impact kunnen meten met de internationale topinstellingen. Ook laat het zien dat het onderzoek van de umc’s op tal van manieren impact heeft op de maatschappij als geheel. Via nieuws en media bijvoorbeeld. Of via kennis delen in netwerken. Of via beleidsdocumenten: denk aan de opname van kennis in klinische richtlijnen ten behoeve van de patiëntenzorg.

De analyse van de wetenschappelijke en maatschappelijke impact is uitgevoerd aan de hand van de wetenschappelijke publicaties van de umc’s. Bibliometrische gegevens en kaarten worden gebruikt om de wetenschappelijke en maatschappelijke impact inzichtelijk te maken.

Het volledige rapport kunt u hier inzien.

Blader door de Research Impact Maps

1. Onderzoeksonderwerpen

2. Open access

3. Maatschappelijke impact

4. Wetenschappelijke impact