De NFU en de umc’s van Nederland doen mee aan het Nationaal Programma Open Science. Hiervan is Open Access publiceren een belangrijk onderdeel. Door Open Acces te publiceren zijn resultaten uit onderzoek direct voor iedereen vrij toegankelijk, waardoor een breder gebruik van de resultaten mogelijk is, ook voor onderzoekscentra die minder financiële middelen hebben. Dit draagt bij aan een brede wetenschappelijke vooruitgang en, belangrijker nog, aan betere behandelingen voor patiënten.

Het percentage Open Access-publicaties van de umc’s lag bij de laatste meting van het CWTS in 2018 op 70%. Dit percentage is volgens de laatste analyse gestegen naar 87% voor 2021. Dit ligt net iets hoger dan het landelijke gemiddelde van 85%.

Figuur 12 CWTS