Het medisch onderwijs in Nederland versterken en verbinden. Dat is het doel van de Opleidingscommissie Geneeskunde (OCG).

De OCG is een officieel adviesorgaan voor de NFU. Hierin zijn de opleidingsdirecteuren (of vice-decanen) van de geneeskunde-opleidingen van Nederland vertegenwoordigd. Ook zijn twee studentadviseurs onderdeel van de commissie. Dat zijn studenten die elke twee jaar worden aangesteld door de NFU, waarbij er elk jaar een iemand wisselt om de continuïteit te bewaken. Daarnaast maken vertegenwoordigers van de studies tandheelkunde, technische geneeskunde en diergeneeskunde er deel van uit.

De OCG vergadert vijf tot zes keer per jaar over zaken die alle medische opleidingen aangaan. Denk bijvoorbeeld aan selectie en loting, de voortgangstoets, studentenwelzijn, internationale accreditatie voor de studie geneeskunde (WFME) en de implementatie van het Raamplan 2020.

De OCG adviseert de NFU gevraagd en ongevraagd over onderwijszaken.