Na het afronden van de studie geneeskunde, zijn er diverse mogelijkheden. De NFU speelt een belangrijke rol bij de overkoepelende afspraken, randvoorwaarden en inhoud van medische vervolgopleidingen.

Als basisarts kun je je onder meer laten opleiden tot huisarts, medisch specialist, gaan promoveren of kiezen voor verschillende andere vervolgopleidingen. De veranderende zorgvraag vraagt om een andere expertise van artsen, dus ook om vervolgopleidingen die zich continu aanpassen. Naast supergespecialiseerde artsen is er bijvoorbeeld steeds meer behoefte aan breed geschoolde artsen. Ook wordt differentiatie in de opleidingsduur steeds relevanter. De opleidingen tot ziekenhuisarts en spoedeisendehulparts hebben bijvoorbeeld een verkort traject. Nog een belangrijke verandering: een deel van het takenpakket van de specialist zal steeds vaker bij anderen komen te liggen, zoals bij nurse practitioners of physician assistants.

Studenten in zaal die luisteren naar een professor

De NFU draagt er via diverse wegen aan bij dat medische vervolgopleidingen zich aanpassen aan de nieuwe eisen die de maatschappij stelt aan de medisch professional van de toekomst: