Met een brede landelijke werkgroep is een visie ontwikkeld op het geneeskundig opleidingscontinuüm. Studenten, a(n)iossen, PhD-studenten, opleiders en bestuurders doen concrete aanbevelingen om het opleidingstraject van student geneeskunde tot geneeskundig specialist fundamenteel te verbeteren.

Het opleidingscontinuüm gaat over de route van geneeskundestudent tot arts, vervolgens eventueel via anios en/of PhD tot aios en ten slotte tot geneeskundig specialist. Het gaat om een traject van een leven lang leren. Transparantie, aandacht en begeleiding bij deze carrièrestappen kunnen de toekomstige geneeskundig specialist helpen bij het maken van de juiste keuzes in het opleidingscontinuüm. Op die manier zorgen we op de juiste wijze voor het opleiden van de geneeskundig specialisten van de toekomst. De visie heeft betrekking op alle opleidingen tot geneeskundig specialisten.

Vanuit het College Medische Vervolgopleidingen (CMV) van de NFU is het initiatief genomen om samen met de Onderwijscommissie Geneeskunde (OCG) en studentadviseurs van de NFU, De Jonge Specialist, het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) en vertegenwoordiging van Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen (LOVAH), Huisartsopleiding Nederland, Samenwerkende Opleidingen tot specialist Ouderengeneeskunde (SOON), Vereniging voor Artsen in opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde (VASON) handvatten te formuleren rond vier thema’s:

  1. De begeleiding in de persoonlijke ontwikkeling en carrièrekeuze van studenten.
  2. De begeleiding in de persoonlijke ontwikkeling en carrièrekeuze van anios op de werkvloer.
  3. Naar een transparant selectieproces voor instroom in de geneeskundige vervolgopleiding.
  4. Opleiding voor toekomstbestendige geneeskundig specialisten en de relevantie van (opleidings)profielen.

Inmiddels zijn in de werkgroep alle cluster 1, 2 en 3 opleidingen vertegenwoordigd. De werkgroep heeft zowel een visie als een handreiking gemaakt.