Momenteel wordt een NFU-brede visie ontwikkeld op het voortraject voor de medische vervolgopleidingen. Die gaat specifiek in op de periode tussen het artsdiploma en de start van de medische vervolgopleiding.

Veel artsen zijn in die periode anios (arts niet in opleiding tot specialist) of werken aan hun promotieonderzoek (PhD). Vanuit onze visie willen we studenten geneeskunde tijdig voorbereiden op en begeleiden bij de volgende stap(pen) in hun loopbaan. Vanuit het College Medische Vervolgopleidingen (CMV) is het initiatief genomen om handvatten te formuleren rond twee thema’s:

  1. De begeleiding van anios voor de kwaliteit patiëntenzorg en als voorbereiding op de medisch-specialistische vervolgopleiding: wat is nodig voor een goede inbedding en structuur?
  2. Hoe verbreden we het voortraject van de medische vervolgopleidingen naar meer profielen dan alleen het wetenschapsprofiel (PhD)?

Zodra de visie gereed is, verschijnt hij hier op de website.