Open Science staat voor de overgang naar het meer open maken van wetenschappelijk onderzoek. Dat betekent dat publicaties, data, software en andere vormen van wetenschappelijke informatie in een zo vroeg mogelijk stadium gedeeld worden en voor hergebruik beschikbaar worden gesteld.

Open Science is makkelijker geworden door de opkomst van digitale technologieën en nieuwe samenwerkingsvormen. Daardoor is de wetenschap in een versnelde transitie beland. Over de grenzen van landen en sectoren kan steeds meer en sneller worden gedeeld en samengewerkt om complexe maatschappelijke en technologische vraagstukken op te lossen. Door het makkelijker kunnen delen van wetenschappelijke gegevens en resultaten ontstaat kortom een impuls in de wetenschap en zorg. FAIR data, open access en citizen science zijn voor de NFU belangrijke speerpunten.

Open Science NL

In 2022 maakte minister Dijkgraaf van OCW bekend extra investeringen te doen om de transitie naar open science een impuls te geven. De besteding van die extra middelen loopt via Open Science NL dat in 2023 werd opgericht en borduurde voort op de doelstellingen van Nationaal Programma Open Science.

De opdracht van Open Science NL is om binnen tien jaar open science de norm in Nederland te maken. Uitgangspunt daarbij zijn de plannen vastgelegd in NPOS2030 Ambition Document and Rolling Agenda. De NFU heeft, als een van de partners van Open Science NL, dit document in 2022 opgesteld in het kader van het Nationaal Programma Open Science.