De functie van IC-verpleegkundigen in de umc’s is al enige tijd onderwerp van gesprek. De NFU heeft, namens de umc’s, in juni 2020 opdracht gegeven om de functiewaardering (functiezwaarte en gedifferentieerde inzet) van IC-verpleegkundigen en de ontwikkelingen in de functie intern te onderzoeken. Uit ieder umc hebben collega’s meegewerkt en meegedacht.

Het onderzoek is inmiddels afgerond. Het nog openstaande actiepunt over de actualisatie van het functiehuis wordt opgepakt in het programma Actualisatie Fuwavaz.

Lees de samenvatting van de uitkomsten en de stand van zaken van de aanbevelingen van het onderzoek.

Ondanks dat het soms lijkt dat er niet snel concrete resultaten zijn bereikt, zien we dat IC-verpleegkundigen, IC-managers, Verpleegkundig Directeuren en andere betrokkenen bij de IC met elkaar in NFU-verband stappen zetten. De uitkomsten uit het onderzoek zijn omgezet in acties waar we mee verder gaan.