Het organiserend vermogen van de umc’s is groot. Ze werken (inter)nationaal samen met veel partners. De laatste jaren richten zij zich zich ook steeds meer op de eigen regio. Dat geldt ook voor preventie.

De umc’s werken onder meer in regionale academische werkplaatsen en netwerken, zoals de academische werkplaatsen publieke gezondheid en academische netwerken ouderenzorg. Hierbinnen ontwikkelen onderzoekers, studenten, gemeenteambtenaren en beleidsmedewerkers samen beleid voor verbetering en vernieuwing van de publieke gezondheid. Ze ondersteunen verder onder meer gemeenten met hun kennis en kunde in de aanpak van complexe problemen of de benadering van specifieke doelgroepen. Doel: door intensief samen te werken met lokale overheden, GGD’s en andere partijen worden regionaal resultaten geboekt.

Door hun grote organiserende vermogen vervullen de umc’s een maatschappelijke rol als regionale academische motor: in regionale netwerken met gemeenten, zorgverzekeraars en andere partners onderzoeken ze vragen uit de praktijk, samen met partners binnen en buiten de zorg. Op die manier draagt kennis uit wetenschappelijk onderzoek daadwerkelijk bij aan bevordering van de volksgezondheid. Twee voorbeelden van dergelijke regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van preventie:

Bestuurstafel Gezond Utrecht

Hoe kunnen we samen bijdragen aan meer gezondheid en welzijn voor Utrechtse burgers? Die vraag staat centraal in de Bestuurstafel Gezond Utrecht. Aan dit platform nemen de bestuurders van het UMC Utrecht en meerdere zorg- en welzijnsaanbieders deel. Het werkt als bestuurlijke startmotor voor samenwerkingsverbanden tussen cure, care en community.

Nijmegen Groen, Gezond en In Beweging

Nijmegen Groen, Gezond en In Beweging is een initiatief van Radboudumc, de gemeente Nijmegen en GGD Gelderland-Zuid. Kennisinstellingen, zorgaanbieders, werkgevers, burgers en andere partijen nemen hierbinnen deel aan werkgroepen. Die focussen op verschillende thema's en ontwikkelen allerlei lokale preventieve projecten, zoals Beweegroutes, Vitaliteitsweek en Vetlekker!