De umc’s zetten zich er hard voor in om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te hebben en te houden. Hoe kunnen ze dat bereiken?

In 2015 introduceerde de overheid de Participatiewet. Werkgevers, waaronder de umc’s, hebben toen toegezegd in 2026 voor werk te hebben gezorgd voor 125.000 mensen met een arbeidsbeperking: de Banenafspraak. De NFU ondersteunt de ambitie van de umc’s om zich te ontwikkelen tot inclusieve academische zorgorganisaties. De umc’s hebben op dit moment meer dan 550 banen voor mensen met een arbeidsbeperking. En dat aantal stijgt elk jaar. De NFU heeft een leercirkel opgericht, met deelnemers uit alle umc’s voor het delen van best practices. Ook is er een website met een praktische toolbox ontwikkeld.

Welke mensen vallen precies onder de Banenafspraak? Welke organisaties kunnen helpen? Hoe kunnen mensen met een arbeidsbeperking het beste worden begeleid? Deze en meer vragen worden beantwoord in de Toolbox Banenafspraak. De NFU biedt hierin praktische handvatten voor umc’s en laat geslaagde praktijkvoorbeelden zien.