Digitalisering en elektronische gegevensuitwisseling zijn essentiële voorwaarden om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Maar niet alleen toegankelijk en betaalbaar, met de juiste informatie op de juiste plek op het juiste moment, wordt de zorg ook beter en veiliger, kan de werkdruk van de zorgverleners worden verlaagd en kunnen patiënten meer regie op hun eigen zorg houden, waardoor ze minder vaak fysiek naar hun zorgverlener hoeven te reizen. Daarnaast kan het digitaal ontsluiten van zorgdata bijdragen aan beter wetenschappelijk zorgonderzoek.

De umc’s zijn een krachtige motor van kennis, onderzoek en innovatie. En met een belangrijke functie als aanjager in de regio hebben umc’s een belangrijke taak om innovaties ook buiten de eigen muren te laten slagen. Ook op het gebied van digitalisering. Digitale gegevensuitwisseling was in 2019 al benoemd als één van de maatschappelijke opgaven voor de umc’s en zal dat, ook binnen het IZA, blijven, met de NFU als aanjager.

Projecten en trajecten

Binnen de umc’s worden er aan verschillende digitaliseringsinitiatieven gewerkt. Van apps voor patiënten tot aan het uitwisselen van patiëntengegevens. Binnen de eigen regio, samen met andere umc’s of bijvoorbeeld binnen het Citrienprogramma e-health en Health-RI.

De NFU heeft voor dit thema de Dedicated Group Digitalisering ingericht. Hierbinnen wordt gewerkt aan bijvoorbeeld de “Eenheid van Taal” en aan de European Health Data Space (EHDS). Maar ook aan CumuluZ. In het IZA is afgesproken dat alle inwoners van Nederland in 2025 digitaal toegang hebben tot hun eigen zorggegevens via een persoonlijke gezondheidsomgeving. CumuluZ moet dit mogelijk gaan maken.

CumuluZ

CumuluZ is een platform met als doel om de zorggegevens van alle bronregistratiesystemen bij elkaar brengen in een landelijk dekkend netwerk van regionale dataknooppunten. Dit platform moet patiënten en zorgverleners toegang geven tot alle beschikbare informatie die nodig is voor het verlenen van zorg; een levensloopdossier, patiënt-georiënteerd met alle zorgdata over de volledige levensloop. Daarnaast kan CumuluZ zorgdata anoniem beschikbaar maken voor wetenschappelijk onderzoek om zo een bijdrage te leveren aan een betaalbare en toegankelijke zorg in de toekomst.