In september 2022 heeft de NFU samen met een brede vertegenwoordiging uit de zorg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van VWS het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend. Samen staan we voor de belangrijke maatschappelijke opgave om de zorg goed, betaalbaar en toegankelijk te houden, nu en in de toekomst. Hiertoe moet de zorg veranderen: minder focus op ziekte en behandeling en meer inzet op gezondheid en wat iemand wel kan.

Er komen steeds meer patiënten met meerdere chronische aandoeningen waardoor de kosten in de zorg stijgen. Tegelijkertijd is er een toenemend tekort aan personeel. Daardoor staat de toegankelijkheid, betaalbaarheid en de kwaliteit van de zorg onder druk. Dit noopt tot veranderingen in de zorg om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.

Het kabinet, de gemeenten, de zorgaanbieders, de zorgverzekeraars en vertegenwoordigers van de de zorgprofessionals en van de patiënten hebben daarom afspraken gemaakt. De rode draad daarbij is dat niet alle zorg die kan in de toekomst ook nog wordt gedaan, maar zorg die werkt en die passend is.

"We moeten nú het tij keren. De umc’s willen samen met alle IZA partijen werken aan een duurzaam en financieel houdbaar zorgsysteem. Zo kunnen we gezond vooruit.”

Bertine Lahuis, voorzitter NFU
Plaatje mens iza

De umc's focussen zich o.a. op:

  1. Preventie
  2. Digitaliseren en gegevensuitwisseling
  3. Regionale samenwerking

Integraal Zorgakkoord bestaat één jaar

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) bestaat in september 2023 één jaar. In dat jaar zijn veel samenwerkingen opgestart en overleggen gevoerd. Welke resultaten zijn er al geboekt? In een serie interviews laten we zien wat er in de umc’s gebeurt rondom het IZA.