Een van de ontwikkelingen binnen de landelijke beweging naar passende zorg is de beweging die umc’s maken naar waardegedreven zorg, zorg leveren vanuit de behoefte van de patiënt en uitkomsten van zorg. Dat is een beweging die sterke raakvlakken heeft met het landelijke programma Uitkomstgerichte zorg. Hierin werken alle medisch specialistische zorg-partners aan samen beslissen met de patiënt en interprofessioneel leren van elkaar op basis van uitkomsten, met oog voor de bekostiging en toegang tot data. Uiteindelijke doel is het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt.

Fase I van het programma Uitkomstgerichte zorg heeft de basis gelegd voor uitkomstgericht werken. Resultaten zijn onder andere uitkomstensets voor meer dan dertig aandoeningen en generieke PRO(M)s, een landelijke campagne over Samen beslissen, scholing en opleiding rond Samen beslissen en onderzoeksrapporten. Fase II start in 2024, waarbij de focus zal liggen op implementatie.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Het stimuleren van uitkomstgerichte zorg in fase I vond plaats langs vier lijnen, een veranderaanpak en een kennisagenda.

Uitkomstgerichte zorg plaatje

De NFU leverde door de inzet van experts uit de umc’s een belangrijke bijdrage in alle lijnen van Uitkomstgerichte zorg. Daarnaast was de NFU trekker van de Kennisagenda en, samen met FMS en V&VN, van de ontwikkeling van scholing en opleiding rond Samen beslissen. Fase I van het programma duurde tot eind 2023.

Integratie van landelijke programma’s?

De NFU zette al volop in op Waardegedreven zorg, toen VWS in 2018 een landelijk programma Uitkomstgerichte zorg initieerde. Een belangrijk verschil is dat Uitkomstgerichte zorg van alle medisch specialistische zorg-partners is en dat bijna elke partij trekker was van één van de thema’s. Om ervoor te zorgen dat de ontwikkelingen op elkaar aansluiten en elkaar versterken, neemt de NFU inzichten uit Waardegedreven zorg en Passende zorg mee naar fase II Uitkomstgerichte zorg. Daarnaast is VWS samen met de msz-partijen en een kwartiermaker bezig om landelijke programma’s zoveel mogelijk te integreren.

Kennisplatform, tools en rapporten

Om online van elkaar te leren en samen te werken is het Kennisplatform Uitkomstgerichte Zorg voor (zorg)professionals opgericht. Het platform biedt onder andere praktijkvoorbeelden, een community, rapporten en handvatten om zelf aan de slag te gaan. Voorbeelden van tools en rapporten: