In het kader van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid, heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het maatschappelijk thema gezondheid en zorg aangewezen als een van de vier mondiale uitdagingen voor de komende jaren. Daaruit is de topsector Life Sciences & Health voortgekomen, waarbinnen de NFU actief is.

Topsectoren zijn gebieden waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken. In de topsectoren werken bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden samen aan innovatie, menselijk kapitaal en internationalisering. Innoverende ondernemingen en instellingen kunnen zich aansluiten bij een topsector die past bij hun werkveld. Daarbinnen kunnen zij bijvoorbeeld financiering aanvragen, onderzoekers inhuren of samenwerkingspartners vinden.

Shared challenges, smart solutions

Health Holland

Een van die topsectoren is dus Life Sciences & Health. Onder de noemer ‘Health Holland: shared challenges, smart solutions’ initieert en stimuleert deze topsector interdisciplinaire research & development bij publiek-private partnerschappen. Health Holland heeft een kennisagenda opgesteld, waaraan de NFU heeft meegewerkt. De Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2024-2027 Gezondheid & Zorg beschrijft de ambities en doelen voor publiek-private samenwerkingen op het gebied van gezondheid en zorg.

Sportende vrouw in de avondzon