De komende jaren zien we grote opgaven op het gebied van het zorgpersoneel. De umc’s pakken hun rol op het gebied van wetenschappelijk onderwijs voor alle artsen en het opleiden van medisch specialisten in ruim 30 vakgebieden én verzorgen het theoretisch deel van verpleegkundige vervolgopleidingen en opleidingen voor medisch-ondersteunende beroepen.

Opleidingsvraagstukken AUMC

In de Amstel Academie, het opleidingsinstituut van Amsterdam UMC, werken twaalf ziekenhuizen en de ambulancedienst samen om meer gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch-ondersteunende professionals op te leiden. De focus op kwaliteit en anders opleiden helpt bij het arbeidsmarkttekort. Klik hier voor meer informatie.

Opleidingsvraagstukken UMCG

Het UMCG is initiatiefnemer van het Regiofonds waarbij alle opleidingsinstellingen in de OOR-regio zijn betrokken. Met als doel: opzetten en financieren van innovatieve opleidingsinitiatieven en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van (medisch-specialistische vervolg-)opleidingen. Meerdere projecten en twee meerjarige promotietrajecten lopen dankzij het Regiofonds. Klik hier voor meer informatie.

Opleidingsvraagstukken Erasmus

Het programma Challenge & Support biedt medisch specialisten (in opleiding) van het Erasmus MC en LUMC de kans in een coachingstraject hun individuele potentieel te optimaliseren, het maximale uit hun carrière te halen en duurzaam inzetbaar te zijn. De eerste onderzoeksresultaten naar de effecten zijn significant positief. Klik hier voor meer informatie.

Opleidingsvraagstukken MUMC

'Doelmatige gezondheidszorg’ wordt in Maastricht UMC+ blijvend aangeboden in de opleiding met het oog op: gepaste zorg, op de juiste plaats, door de juiste persoon, voor de juiste persoon aan de juiste prijs. Nieuwe discipline-overstijgende opleidingsvormen werden ontwikkeld en het aanbod kwam versneld digitaal ter beschikking. Klik hier voor meer informatie.

Opleidingsvraagstukken LUMC

Vanuit CZO Flex Level werden voor de verpleegkundige vervolgopleidingen in het cluster Langdurig Zorg 76 bouwstenen ontwikkeld voor vernieuwende en flexibele leerroutes. Dit gebeurde samen met verpleegkundigen en praktijk- en theorieopleiders. Dankzij de leerroutes kunnen verpleegkundigen sneller in- en doorstromen naar andere specialismen en breder worden ingezet. Klik hier voor meer informatie.

Opleidingsvraagstukken Radboudumc

Radboudumc geeft intra- en interprofessioneel leren breed vorm. Artsen in opleiding, verpleegkundigen en paramedici leren van en met elkaar. Dat gebeurt in het umc, algemene ziekenhuizen, de eerste lijn en in de publieke gezondheidszorg. Coassistenten en studenten verpleegkunde verkennen tijdens hun stage kansen voor interprofessionele samenwerking. Klik hier voor meer informatie.

Opleidingsvraagstukken UMCU

Veertig studenten per jaar volgen de interdisciplinaire Selectieve Utrecht Medical Master (SUMMA) die opleidt tot basisarts én klinisch onderzoeker. Een actueel en dringend patiënten probleem is het vertrekpunt voor de studenten Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en Biomedical Engineering. Dit bevordert niet alleen de deskundigheid en leert hen kijken vanuit de patiënt. Klik hier voor meer informatie.