Umc’s zijn verantwoordelijk voor het opleiden van zorgpersoneel: basisartsen, medisch specialisten, gespecialiseerd verpleegkundigen en medische ondersteuners. Dat vraagt een intensieve samenwerking met algemene ziekenhuizen en onderwijs- en zorginstellingen in de regio. Die samenwerking vindt plaats in Opleidings- en Onderwijs Regio's (OOR's) en Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO)-regio's. De umc's vinden het belangrijk dat de opleidingscapaciteit afgestemd is op de verwachte vraag naar zorgpersoneel. We hebben dan ook diverse progamma's die de (regionale) instroom vergroten en gericht zijn op behoud van zorgprofessionals. Ook passen we opleidingen steeds aan de veranderende zorgvraag aan.

Opleidingsvraagstukken AUMC

In de Amstel Academie, het opleidingsinstituut van Amsterdam UMC, werken twaalf ziekenhuizen en de ambulancedienst samen om meer gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch-ondersteunende professionals op te leiden. De focus op kwaliteit en anders opleiden helpt bij het arbeidsmarkttekort. Klik hier voor meer informatie.

Opleidingsvraagstukken UMCG

Het UMCG is initiatiefnemer van het Regiofonds waarbij alle opleidingsinstellingen in de OOR-regio zijn betrokken. Met als doel: opzetten en financieren van innovatieve opleidingsinitiatieven en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van (medisch-specialistische vervolg-)opleidingen. Meerdere projecten en twee meerjarige promotietrajecten lopen dankzij het Regiofonds. Klik hier voor meer informatie.

Opleidingsvraagstukken Erasmus

Het programma Challenge & Support biedt medisch specialisten (in opleiding) van het Erasmus MC en LUMC de kans in een coachingstraject hun individuele potentieel te optimaliseren, het maximale uit hun carrière te halen en duurzaam inzetbaar te zijn. De eerste onderzoeksresultaten naar de effecten zijn significant positief. Klik hier voor meer informatie.

Opleidingsvraagstukken MUMC

In de COVID-crisis heeft het Maastricht UMC+ als eerste een succesvolle Basis Acute Zorg opleiding (BAZ) gerealiseerd, waarbij alle aspecten van de acute zorg aan bod komen. Van IC tot SEH. Inmiddels zijn tientallen verpleegkundigen succesvol afgestudeerd en biedt het een belangrijke schakel in de toenemende arbeidsmarktproblematiek in de acute zorg. Klik hier voor meer informatie.

Opleidingsvraagstukken LUMC

De Health Campus in Den Haag is een academische werkplaats, ter bevordering van de gezondheid in de grootstedelijke omgeving van Den Haag. Via onderzoek, opleiding en onderwijs binnen het thema Population Health Management werkt het LUMC samen met partners (zorggroepen, ziekenhuizen, GGD, GGZ) aan een patiëntgerichte, betaalbare en toegankelijke zorg.

Opleidingsvraagstukken Radboudumc

Radboudumc geeft intra- en interprofessioneel leren breed vorm. Artsen in opleiding, verpleegkundigen en paramedici leren van en met elkaar. Dat gebeurt in het umc, algemene ziekenhuizen, de eerste lijn en in de publieke gezondheidszorg. Coassistenten en studenten verpleegkunde verkennen tijdens hun stage kansen voor interprofessionele samenwerking. Klik hier voor meer informatie.

Opleidingsvraagstukken UMCU

Veertig studenten per jaar volgen de interdisciplinaire Selectieve Utrecht Medical Master (SUMMA) die opleidt tot basisarts én klinisch onderzoeker. Een actueel en dringend patiënten probleem is het vertrekpunt voor de studenten Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en Biomedical Engineering. Dit bevordert niet alleen de deskundigheid en leert hen kijken vanuit de patiënt. Klik hier voor meer informatie.